Implementatiemonitor Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden

Een onderzoek naar het gebruik van de richtlijn

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden helpt hulpverleners en hun organisaties om de psychische gezondheid in de gaten te houden en te zorgen voor een gezonde werkcultuur. De richtlijn kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse geüniformeerde diensten. Nadat de richtlijn in 2010 uitkwam, is in 2013 onderzocht of de politie, brandweer, ambulance en Defensie ermee werken, in hoeverre ze werken volgens de uitgangspunten uit de richtlijn en welke factoren het gebruik van de richtlijn beïnvloeden. 

Het onderzoeksrapport beschrijft de huidige psychosociale ondersteuning binnen de politie, brandweer, ambulancezorg en Defensie. En activiteiten die deze geüniformeerde diensten hebben ondernomen om de richtlijn te implementeren. Daarnaast bevat het rapport een blik op de toekomst met concrete vervolgacties. Het zijn aanbevelingen per geüniformeerde dienst, overkoepelende aanbevelingen voor alle vier de geüniformeerde diensten en aanbevelingen voor de herziening van de richtlijn.

 

Checklist psychosociale ondersteuning geüniformeerden

De informatie uit dit onderzoek leverde een praktisch bruikbare checklist op, waarmee iedere geüniformeerde organisatie zelf kan nagaan waar de sterke punten en mogelijke verbeterpunten liggen in de psychosociale ondersteuning van hun medewerkers. De checklist is in het rapport te vinden als bijlage C. Deze checklist is één van de uitgangspunten bij de herziening van de richtlijn.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Richtlijn

ISBN

ISBN
978-90-78273-21-9