Groepsopvang na ingrijpende gebeurtenissen

1-daagse verdiepingstraining voor de opvang van een groep collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt

Als zich een ingrijpend incident voordoet waarbij meerdere collega’s zijn betrokken, is het effectief om de betrokkenen als groep op te vangen. Groepsopvang vraagt van de collegiaal ondersteuner specifieke kennis en vaardigheden. In de training leert de deelnemer hoe je een groepsopvang gestructureerd organiseert. Ook komt aan bod hoe om te gaan met groepsprocessen en verwachtingenmanagement, zodat alle betrokkenen voldoende ruimte en aandacht geboden wordt in het opvang- en nazorgproces. 

Groepsopvang bevordert het natuurlijk verwerkingsproces omdat alle getroffenen de kans krijgen om hun individuele ervaringen te delen, om zo vanuit ieders perspectief de feiten mee te krijgen. Op deze manier wordt de gebeurtenis kloppend en compleet gemaakt en blijven getroffenen niet met vragen achter. De steunende context van groepsopvang bevordert het natuurlijk herstel na een ingrijpende gebeurtenis en verkleint de kans op demotivatie, uitval en langdurig verzuim.

Het begeleiden van groepsopvang vraagt om andere vaardigheden dan individuele opvang en nazorg, omdat er sprake is van groepsdynamiek.

De opzet van de training groepsopvang

De training start met het kort opfrissen van de basiskennis rondom Opvang & Nazorg, waarna theorie over groepsopvang wordt afgewisseld met oefenen. Aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek wordt er met een acteur geoefend op de specifieke vaardigheden die groepsopvang van de collegiale ondersteuner vraagt. Na het afronden van de training weet de deelnemer hoe hij of zij het natuurlijk herstel van medewerkers kan versterken. Risicofactoren worden herkend net als een eventueel stagnerende verwerking na een schokkende gebeurtenis bij een collega. Als het nodig is, weet de deelnemer hoe hij of zij kan doorverwijzen naar professionele hulp.

In de training leert de deelnemer:

 • Theorie over groepsopvang
 • Een gefaseerde structuur, om een effectieve groepsopvang op te zetten
 • Kaders scheppen, verwachtingsmanagement, veiligheid en vertrouwelijkheid borgen
 • Psycho-informatie passend bij groepsopvang, zoals:
  • Kennis van stressreacties en het normaliseren hiervan
  • Aandacht voor risicofactoren en het signaleren van stagnerende verwerking (verwerkingsproblemen, PTSS-signalen)
 • Kennis over welke onderwerpen thuishoren in groepsopvang en welke niet
 • De optimale taakverdeling tussen de collegiaal ondersteuners om een groepsopvang goed te laten verlopen
 • Vormen van groepsdynamiek (groepsnormen en groepsdruk) vaak voorkomen en hoe je daarop kunt inspelen
 • Technieken over omgang met collega’s die teveel ruimte innemen of juist te weinig
 • Kennis over doorverwijzen naar professionele hulp

Voor wie?

 • Voor iedereen die een rol speelt in de opvang en nazorg van een (groep) collega's.
 • Voor deelnemers die een basistraining Opvang & Nazorg hebben gevolgd. 

Aanbieder

Aanbieder

Incompany

Interesse in een incompany training?

Team Training & Advies

020 840 76 00
training@arq.org