Schuld en schaamte bij opvang & nazorg

1-daagse verdiepingstraining over de invloed van schuld en schaamte in de verwerking van schokkende gebeurtenissen

In deze training leren deelnemers meer over schuld en schaamte: de mogelijke impact hiervan op een getroffen collega en alles over rol als collegiaal opvanger en de morele dilemma’s die hierbij een rol kunnen spelen. Na het afronden van de training kun je emotioneel beladen opvang- en nazorggesprekken voeren. Deelnemers herkennen risicofactoren en een eventueel stagnerende verwerking en weten wanneer ze moeten doorverwijzen naar professionele hulp.

In het opvang- en nazorgproces kan het voorkomen dat een collega zich - al dan niet terecht - schuldig voelt over of zich schaamt voor betrokkenheid bij een schokkende gebeurtenis. Deze emoties kunnen een belemmerende factor zijn in het verwerkingsproces en het herstel van de getroffen collega. Schuld en schaamte zijn moeilijk los te laten voor een collega en de drempel om over deze gevoelens te praten is vaak hoog. 

Evenals angst, woede of verdriet, kunnen emoties van schuld en schaamte een normale reactie zijn op een abnormale gebeurtenis. De moreel belastende emoties kunnen echter ook spanning en stress veroorzaken en voor een negatief beloop van herstel zorgen.

De ‘sociale’ pijn kan bijvoorbeeld vermijding of compensatiegedrag veroorzaken. De erkenning en juiste omgang met schuld en schaamte kan het natuurlijk herstel van een ingrijpende gebeurtenis bevorderen en zo de kans op demotivatie, uitval en langdurig verzuim verkleinen.

Opzet van de training

De training start met het kort opfrissen van de basiskennis rondom Opvang & Nazorg, waarna theorie over groepsopvang wordt afgewisseld met oefenen. Aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek wordt er met een acteur geoefend op de specifieke vaardigheden die emotioneel beladen opvang- of nazorggesprekken van de collegiale ondersteuner vraagt.

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (2012, ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises) vormt de basis van de training en kan goed worden toegepast voor andere organisaties en doelgroepen.

Wat leert een deelnemer in de verdiepende training schuld en schaamte?

 • Theorie over schuld en schaamte en veel voorkomende oorzaken van deze emoties
 • De rol van schuld en schaamte in de verwerking van een gebeurtenis
 • Psycho-educatie over schuld en schaamte richting getroffen collega:
  • Kennis van stressreacties en het belang van normaliseren
  • Aandacht voor risicofactoren en het signaleren van stagnerende verwerking (verwerkingsproblemen, PTSS-signalen)
 • Risico’s die schuld en schaamte met zich meebrengen in een opvang- of nazorggesprek
 • De aanpak van een emotioneel beladen opvang- of nazorggesprek
 • Bewustwording van de eigen emoties bij het uitvragen van schuld en schaamte in een gesprek
 • Risicofactoren en stagnatie van de verwerking herkennen

Voor wie?

U kunt aan deze training deelnemen na het volgen van de Basistraining Opvang & Nazorg

Aanbieder

Aanbieder

Locatie

Kosten

Kosten

Interesse in een incompany training? 

Team Training & Advies

020 840 76 00
training@arq.org