4 resultaten
Educatie
De invloed van oorlogs- en geweldservaringen op de laatste levensfase en het stervensproces
Oorlog
Educatie
Omgaan met geëmotioneerde bezoekers in musea, herinneringscentra en archieven
Oorlog
Educatie
Trauma, crisis en conflict: verbinding tussen onderzoek en praktijk
Overig
Educatie
In company lezingen en workshops
Oorlog