3 resultaten
Educatie
Onder supervisie werken aan NET vaardigheden en wordt basistherapeut NET
Overig
Educatie
Omgaan met geëmotioneerde bezoekers in musea, herinneringscentra en archieven
Oorlog
Educatie
De invloed van oorlogs- en geweldservaringen op de laatste levensfase en het stervensproces
Oorlog