Informatie onderzoek schoolgijzeling Bovensmilde (1977)

Ondertitel

Meer informatie over het onderzoek en het contactpunt

In het voorjaar van 1977 werden meer dan 100 kinderen en vijf leraren door Molukse actievoerders gegijzeld op een school in Bovensmilde, Drenthe. Molukse kinderen werden meteen vrijgelaten, andere kinderen na drie dagen, en uiteindelijk werden alle kinderen en één leraar na vier dagen vrijgelaten. De gijzeling werd na 20 dagen beëindigd, en de vier overige leraren bevrijd. De gijzeling vond plaats tegelijkertijd met de treinkaping bij De Punt. De Molukse gijzelnemers wilden met deze acties onder andere de Nederlandse overheid dwingen zich in te zetten voor een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken (RMS), die op 25 april 1950 werd uitgeroepen. De gijzelingen en de nasleep ervan hadden een enorme impact op de  gehele gemeenschap van Bovensmilde. 

In de zomer van 2024 begint ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum een onderzoek naar de behoeften van de mensen die getroffen zijn door de schoolgijzeling. Op deze webpagina vindt u binnenkort meer informatie over dit onderzoek, zowel voor de getroffenen als hun naasten en andere betrokkenen.

Dit onderzoek kan pijnlijke herinneringen en emoties oproepen. Het kan ook zorgen voor een opkomst van trauma-gerelateerde klachten. Daarom is er een contactpunt opgezet. Bij dit contactpunt kunnen getroffenen en hun naasten terecht met vragen en zorgen. Zij kunnen hier een luisterend oor vinden en advies krijgen over hulpverleningsmogelijkheden.

Het contactpunt is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 33 05 399.

Neem direct contact op

Contactpunt
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie

Onderwerpen

Rampen en crises