Steun ons

Ondertitel

Vrienden van ARQ geeft veerkracht terug

Vrienden van ARQ is afhankelijk van donaties. Hiermee financieren we projecten en onderzoek en steunen we patiënten met praktische zaken tijdens de behandeling. Zo dragen we bij aan een gezonde samenleving en een menswaardig bestaan. Wij vragen u om ons te helpen om anderen te helpen. Lees hieronder hoe u dit doet.

Opsomming
Met een éénmalige of terugkerende gift via de doneerbutton
Met een schenking met belastingvoordeel
Door ons op te nemen in uw testament

Schenken met belastingvoordeel

U kunt eenvoudig schenken aan Vrienden van ARQ door periodiek te schenken. Dit is volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan een goed doel schenkt. Zo geeft u Vrienden van ARQ zekerheid om het werk van ARQ te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Download de ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ op deze pagina. Vul de formulieren in en mail ze, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs van u én uw eventuele partner naar vrienden@arq.org. U kunt de twee overeenkomsten en betalingsvolmachten ook uitprinten en invullen. Stuur de formulieren samen met uw legitimatiebewijs én dat van uw eventuele partner naar Vrienden van ARQ, Antwoordnummer 1116, 1110 VB  Diemen.

Schenken door nalaten

Het is mogelijk om na uw leven een bijdrage te leveren aan Vrienden van ARQ en daarmee bij te dragen aan een wereld waarin mensen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Waarom nalaten aan de Vrienden van ARQ?

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum werkt al bijna vijftig jaar aan het minimaliseren van de impact van ingrijpende gebeurtenissen op mensen, organisaties en samenlevingen. Dat doen we nu en dat blijven we doen, ook voor toekomstige generaties. Daar is nu en in de toekomst geld voor nodig. Daarom is uw nalatenschap, groot of klein, belangrijk voor Vrienden van ARQ.

Hoe kunt u nalaten aan de Vrienden van ARQ?

Wanneer u nalaat aan Vrienden van ARQ ontvangen wij een gift uit uw testament. U beslist zelf welk deel u nalaat. U kunt op twee manieren nalaten:

  1. Door een erfstelling:
    U kunt Vrienden van ARQ als mede-erfgenaam benoemen in uw testament. Op deze manier ontvangt de Vriendenstichting een bepaald percentage van uw nalatenschap. 
  2. Via een legaat:
    U kunt ook een bepaald geldbedrag, een kunstwerk, een woning of andere waardevolle (on)roerende goederen nalaten. Dit legt u vast in uw testament. Zo kunt u familieleden als erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat aan een goed doel nalaten.

 

"Ik denk dat jullie als geen ander weten hoe kwetsbaar wij zijn als mens"
- Reactie van een patiënt

Geef veerkracht, doneer nu!

En help ons om anderen te helpen.

Doneren?

Steun Vrienden van ARQ door uw donatie

Neem direct contact op

Locatie

Aanmelden nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.