Patiëntenraad

Ondertitel

Belangenbehartiging van patiënten bij ARQ

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hecht veel waarde aan medezeggenschap van patiënten. De ideeën en opvattingen van de mensen voor wie we werken, zijn belangrijk om als ARQ goed te functioneren. Lees meer over de ARQ Patiëntenraad.

De Patiëntenraad is de schakel tussen patiënten en de Raad van Bestuur van ARQ voor algemene zaken in relatie tot patiëntenzorg. De Patiëntenraad behartigt de belangen van iedereen die zorg krijgt. De raad bestaat uit patiënten van de diverse afdelingen van ARQ en heeft een externe, onafhankelijke voorzitter.  

De medezeggenschap van de Patiëntenraad betreft vooral het algemeen beleid rond opname, behandeling en ontslag, kwaliteitsbeleid en de opzet van de klachtenbehandeling. Bij individuele problemen bemiddelt de raad niet, maar wordt de te volgen weg gewezen. Jaarlijks maakt de Patiëntenraad een verslag van zijn activiteiten, de behandelde onderwerpen en voorstellen. Lees alles hierover in het ARQ Patiëntenraad jaarverslag 2023.

 

Leden gezocht

De ARQ Patiëntenraad zoekt momenteel nieuwe leden. Aanmelden kan via een mail naar patientenraad@arq.org.

“Ik ben hier behandeld en heb me daarin gehoord en gezien gevoeld. Graag wil ik iets terugdoen voor ARQ”

- patiëntenraadslid

Meer informatie over de raad en over aanmelding vindt u in de ARQ Patiëntenraad folder.