Integratie vredesopbouw en mentale gezondheid

Een dringende oproep aan deskundigen en beleidsmakers wereldwijd

ARQ Nationaal Psychotraumacentrum publiceerde onlangs het beleidsdocument: 'Taking Action Towards Sustainable Peace: Integrating Peacebuilding and Mental Health and Psychosocial Support'. Onze experts roepen beleidsmakers op om het werkveld van MHPSS en PB te integreren voor het bevorderen van wederopbouw na gewelddadige conflicten en het creëren van duurzame vrede.

Dit beleidsdocument brengt wereldwijde experts op het gebied van vredesopbouw (PB) en geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning (MHPSS) samen om een overtuigende oproep tot actie te doen, gericht aan mensen uit de praktijk, experts en beleidsmakers wereldwijd. 

De auteurs roepen op tot de integratie van PB en MHPSS als een essentiële strategie voor het verbeteren van geestelijke gezondheid, psychosociaal welzijn en duurzame vrede in fragiele en post-conflictsituaties.

Het artikel presenteert een diepgaande analyse over de noodzaak van deze integratie en bevat ook concrete voorbeelden over hoe een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Ook komen ze met aanbevelingen om de integratie van de twee vakgebieden te bevorderen.

De urgentie om MHPSS en PB te integreren kan niet worden onderschat. Het is noodzakelijk om de geestelijke gezondheid en psychosociale behoeften van door conflicten getroffen individuen en gemeenschappen te verbeteren en daarmee duurzame vrede te bevorderen.

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Friederike Bubenzer
Megan Bahmad
Lysan Boshuyzen
Relinde Reiffers
Yvonne Sliep
Marian Tankink