Oratie prof. dr. Michel Dückers - 18 november

De beelden die ons bewegen

Op 18 november om 16.15 uur spreekt ARQ-hoogleraar Michel Dückers in Groningen zijn oratie De beelden die ons bewegen, de voorspelbaarheid van de rampen die we samen creëren uit. Hiermee aanvaardt hij formeel de bijzondere leerstoel ‘Crises, Veiligheid en Gezondheid’. Zijn leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), Nivel en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De rode draad van zijn werk bestaat uit onderzoek en advisering gericht op de gezondheidsdimensie van rampen en crises. Voorafgaand aan de oratie organiseren de leerstoelpartners het symposium De ramp na de ramp: in de wetenschap dat het beter kan. Voor de oratie en het symposium is aanmelden noodzakelijk.

Publicatiedatum

Publicatiedatum