Subsidie voor onderzoek ‘Van nachtmerrie naar nachtrust’

Ontwikkeling van een nieuw protocol voor de behandeling van nachtmerries

Onlangs heeft het Nederlands Veteraneninstituut een subsidie toegekend voor het meerjarig onderzoeksproject 'Van nachtmerrie naar nachtrust'. In dit project gaan we een nieuw behandelprotocol ontwikkelen voor de behandeling van nachtmerries. Hiermee kunnen we patiënten die van de bestaande therapie te weinig effect merken, mogelijk beter helpen. 

De bestaande therapie voor nachtmerries is imaginatie en rescripting therapie (IRT). Met IRT wordt de nachtmerrie aangepast met een nieuw beter einde, dit nieuwe scenario wordt vervolgens ingebeeld. We gaan proberen deze therapie te versterken met multi-sensorische virtual reality in de SENSIKS-cabine. In deze multi-sensorische belevingscabine beleef je de virtuele wereld in 5D. Daarmee zijn al je zintuigen bij de beleving betrokken. Het nieuwe behandelprotocol wordt vervolgens getest bij een kleine groep veteranen. Daarbij gaan we niet alleen vragenlijsten afnemen, maar kijken we ook naar fysiologische slaapmaten, zoals hersenactiviteit, beweging en hartslag. 

Het onderzoek loopt van 2024 tot 2026. De werving van patiënten start naar verwachting half 2024. Het onderzoeksteam bestaat uit Annette van Schagen (ARQ), Mirjam Mink-Nijdam (ARQ), Hein van Marle (ARQ) en Bastiaan Bruinsma (MGGZ). Verder werken we samen met Jaap Lancee (UvA) en Fred Galstaun (SENSIKS). 

Dit wetenschappelijk onderzoek wordt gesubsidieerd door het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), met gelden van het Ministerie van Defensie. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum