Herziening Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden

Om medewerkers in hoogrisicoberoepen optimaal te ondersteunen

Geüniformeerden zijn vaak betrokken bij gebeurtenissen met een plotseling en gewelddadig karakter. Daarmee lopen ze risico op stressgerelateerde klachten en werkuitval. ARQ stelde in 2010 een richtlijn op in samenspraak met politie, brandweer, ambulancezorg, reddingswerkers en Defensie. De richtlijn dient als basis voor het implementeren van beleid op psychosociaal gebied binnen diverse organisaties in het hoogrisicodomein. Deze richtlijn wordt momenteel herzien. De herziene versie komt medio 2024 beschikbaar.

Het herzien van de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden startte op 1 mei 2022. Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van Defensie, politie, brandweer, ambulance, Dienst Justitiële Inrichtingen en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Daarin wordt wetenschappelijke kennis gecombineerd met praktijkervaring. Daarnaast worden diverse deskundigen en partijen betrokken die een rol hebben bij het inrichten en verlenen van psychosociale ondersteuning.

 

Veilig werkgeverschap bij schokkende gebeurtenissen

De richtlijn wordt uitgebreid met thema’s van veilig werkgeverschap bij schokkende gebeurtenissen zoals agressie en geweld. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Normstelling en cultuur
 • Collegiale ondersteuning
 • Melden, registreren en monitoren na een incident
 • Ondersteuning bij aangifte doen
 • Agressie en geweld
 • Ondersteuning bij civielrechtelijke aanpak daders
 • Inzet bestuurlijke en publiekrechtelijke maatregelen
 • Opleiding en training
 • Samenwerkingsarrangementen met andere hulpdiensten of partijen
 • Zorg en nazorg, ook aan het thuisfront
 • Ondersteuning van leidinggevende
   

De herziening wordt uitgevoerd in opdracht van de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ en gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Status
lopend
Beginjaar
2022

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Mitzy Kennis

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op