Internettoepassingen voor preventie en zelfhulp in de GGZ (INPREZE)

Kennisplatform voor online preventie- en zelfhulptoepassingen voor de GGZ

Ongeveer 40% van het ziekteverzuim binnen organisaties wordt veroorzaakt door geestelijke gezondheidsproblemen. De overheid richt zich op het stimuleren van preventie en zelfhulp om mensen weerbaarder te maken. Maar de kennis met betrekking tot preventie- en zelfhulptoepassingen is onvoldoende doorontwikkeld en erg versnipperd. Daarom ontwikkelde ARQ een kennisplatform voor de (door)ontwikkeling van deze toepassingen. 

Met online preventie- en zelfhulpprogramma’s kunnen mensen anoniem aan hun problemen werken op het moment dat dit hen het beste uitkomt. Dat maakt de toepassingen laagdrempelig, breed inzetbaar en kostenefficiënt. Met de oprichting van het kennisplatform wil ARQ voorkomen dat veel verschillende partijen eHealth-toepassingen ontwikkelen zonder kennis en expertise te delen. Het kennisplatform moet ertoe leiden dat eHealth-toepassingen voor de GGZ gemakkelijker geïmplementeerd gaan worden.

 

eHealth-toepassingen voor preventie en zelfhulp

Om het platform op te richten, is wetenschappelijk onderzoek gedaan en zijn effectieve toepassingen voor preventie en zelfhulp (door)ontwikkeld. Het onderzoek richtte zich op verbetering van de online diagnostiek en verwijsstructuur. Daarmee is goede psycho-educatie en indicatiestelling ontstaan met de daarbij behorende behandelroute, zodat mensen niet onterecht in de eerste- of tweedelijnszorg terechtkomen. Daarnaast zijn de effecten van online interventies wetenschappelijk onderzocht en is de natuurlijke veerkracht van mensen in kaart gebracht, evenals hoe deze kan worden versterkt en getraind door middel van internettoepassingen. Vier nieuwe online preventie- en zelfhulptoepassingen zijn in de praktijk getest.

 

Het zelf ontwikkelen, testen én wetenschappelijk onderzoeken van online interventies moet leiden tot meer kennis over succesvolle implementatie van een bewezen effectief product. 

Status
afgerond
Beginjaar
2012
Eindjaar
2015

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Partner(s)

Neem direct contact op