Zelfscreeningsinstrument voor kinderporno rechercheurs

Ontwikkeling van een instrument voor mentale weerbaarheid van politiemedewerkers die onderzoek doen naar kinderporno

Politiemedewerkers die onderzoek doen naar kinderporno, worden door hun werk regelmatig geconfronteerd met zeer schokkende gebeurtenissen en beelden. Om hen de juiste mentale ondersteuning te bieden, is er behoefte aan een instrument dat inzicht biedt in de mentale weerbaarheid van de kinderpornorechercheurs. In dit project wordt daarvoor een zelfscreeningsinstrument ontwikkeld.

Het zelfscreeningsinstrument is een vragenlijst die door de kinderporno rechercheurs kan worden ingevuld om zicht te krijgen op hun eigen mentale gesteldheid. Aan de hand van de resultaten, kunnen zij tijdig passende psychische ondersteuning krijgen.  

 

Ontwikkeling van de Zelfscreener

Er is literatuuronderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in klachten waarvan bekend is dat ze voorkomen bij beroepsgroepen die te maken hebben met verhalen over of beelden van schokkende gebeurtenissen. Via interviews en een korte vragenlijst is vervolgens gekeken wat specifieke stressbronnen zijn voor kinderpornorechercheurs, en wat hen bij dit werk motiveert. Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews, is een Zelfscreener ontworpen. Nadat dit succesvol bleek, is het ontwikkelen van een Zelfscreener op maat voor organisaties onderdeel geworden van onze dienstverlening.

 

Dit project een deelproject is van de Weerbaarheidsmonitor Politie van TNO. De resultaten dienen als input voor het toespitsen van de Weerbaarheidsmonitor Politie op kinderpornorechercheurs.

Status
afgerond
Beginjaar
2013
Eindjaar
2013

Projecttype

Projecttype
Advies

Projectleider

Projectleider
Hans te Brake

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op