Jalan Tengah

Onderzoek naar de aansluiting van de reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben een band met voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. Veel Nederlanders hebben echter weinig kennis over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van deze gemeenschappen in Nederland. Dat geldt ook voor medewerkers binnen de reguliere zorg.

In het pilotonderzoek 'Jalan Tengah' (= middenweg in het Indonesisch) van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum worden aanbevelingen ontwikkeld om de reguliere zorg beter aan te laten sluiten bij de leefwereld, zorgvragen en -behoeftes van ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië. De onderzoekers gingen tijdens focusgroepen in gesprek met deze ouderen, reguliere zorgmedewerkers en medewerkers van Stichting Pelita over hun ervaringen met de reguliere zorg.

Dialoogsessie tussen zorgmedewerkers en ouderen

In de gesprekken werd gevraagd welke knelpunten de medewerkers ervaren in het vinden en bieden van goede zorg. Ook vond er een dialoogsessie plaats waarbij reguliere zorgmedewerkers, ouderen en medewerkers van Stichting Pelita met elkaar in gesprek gingen. Op basis van dit onderzoek komen aanbevelingen naar voren om de aansluiting tussen de reguliere zorg en de behoeften van  ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië te verbeteren.

De resultaten en aanbevelingen uit het pilotonderzoek Jalan Tengah dienen als input voor het tweejarige project Deskundigheidsbevordering Reguliere zorg.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2021

Eindjaar

Eindjaar
2022

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Bertine Mitima

Opdrachtgever(s)

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op