Jalan Tengah

Onderzoek naar de aansluiting van de reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen

Twee miljoen mensen in Nederland hebben een band met voormalig Nederlands-Indië (het tegenwoordige Indonesië). Veel Nederlanders hebben echter weinig kennis over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschappen in Nederland. Dat geldt ook voor medewerkers binnen de reguliere zorg.

In dit pilotonderzoek van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum worden aanbevelingen ontwikkeld om de reguliere zorg beter aan te laten sluiten bij de leefwereld, zorgvragen en -behoeftes van Indische en Molukse ouderen. De onderzoekers gaan tijdens focusgroepen in gesprek met reguliere zorgmedewerkers, Indische en Molukse ouderen en medewerkers van Stichting Pelita over hun ervaringen met de reguliere zorg.

Dialoogsessie tussen zorgmedewerkers en ouderen

In de gesprekken wordt gevraagd welke knelpunten de medewerkers ervaren in het vinden en bieden van goede zorg. Ook vindt er een dialoogsessie plaats waarbij reguliere zorgmedewerkers, Indische en Molukse ouderen, en medewerkers van Stichting Pelita met elkaar in gesprek gaan. Op basis van dit onderzoek komen aanbevelingen naar voren om de aansluiting tussen de reguliere zorg en de behoeften van Indische en Molukse ouderen te verbeteren.

De resultaten en aanbevelingen uit het pilotonderzoek Jalan Tengah dienen als input voor het tweejarige project Deskundigheidsbevordering Reguliere zorg.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2021

Eindjaar

Eindjaar
2022

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Bertine Mitima

Opdrachtgever(s)

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op