Leven met Oorlog minidocumentaires

Persoonlijke verhalen over de doorwerking van oorlog

Het project 'Leven met Oorlog minidocumentaires' is een samenwerking tussen ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en de vijf WO2 herinneringscentra in Nederland, met als doel de boodschap over de doorwerking van oorlog en het belang van getroffenenzorg bij het brede Nederlandse publiek te brengen.

Met dit project willen we bij een breed publiek kennis vergroten over de generatielange doorwerking van oorlog, op individu en samenleving, en over de ondersteunende en verbindende rol die vrijwilligersorganisaties spelen voor oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. Meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog is dit nog steeds onverminderd belangrijk en actueel.

In de minidocumentaires worden invoelbare persoonlijke verhalen verteld over de doorwerking van oorlog, door mensen met verschillende achtergronden en van verschillende generaties. De verhalen laten zien hoe de Tweede Wereldoorlog in het heden nog doorwerkt, welke functie en betekenis herinneringscentra hebben in het heden, en wat WO2 vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerswerk kan betekenen voor mensen.

Bijeenkomsten in WO2 herinneringscentra

Gedurende het gehele themajaar Leven met Oorlog van het Platform WO2 in 2023, zullen de minidocumentaires vertoond worden in de vijf WO2 herinneringscentra. De minidocumentaires zijn ook online te zien.

Het project wordt gefinancierd door bijdragen van vfonds, VSBfonds en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2022

Eindjaar

Eindjaar
2023

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Projectleider

Projectleider
Lucia Hoenselaars

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op