OPSIC: Operationalising Psychosocial Support in Crisismanagement

Europees project om een online systeem te ontwikkelen voor psychosociale zorgverlening in crisissituaties

Om psychosociale hulpverlening in crisissituaties te optimaliseren, is op Europees niveau een zogenaamd Operational Guidance System (OGS) ingericht op basis van behoeften van getroffenen van schokkende gebeurtenissen en beoogde gebruikers zoals internationale crisismanagers, hulpdiensten en zorgverleners. 

Het ontstane systeem is geschikt voor de verschillende fasen van de crisisbeheersing: de voorbereidingen in de preparatiefase, de respons in de acute fase en het herstel in de nafase. Het geeft het invulling aan de noodzaak om kennis uit richtlijnen en lessen uit evaluatieonderzoek te vertalen naar de praktijk: psychosociale hulpverlening in crisissituaties. 

 

Middel voor plannings- en besluitvormingsprocessen

Enerzijds behelst OPSIC een analyse van internationale richtlijnen, best practices en literatuur over psychosociale zorg op de langere termijn. Anderzijds vindt een inventarisatie plaats van behoeften en ervaringen
van getroffenen van ingrijpende gebeurtenissen en de verschillende gebruikersgroepen. Dit materiaal is gecombineerd en op basis daarvan is het OGS ontwikkeld. Het is een instrument voor besluitvormings- en planningsprocessen van internationale overheden, verantwoordelijke diensten en uitvoerders van psychosociale zorg. De website waartoe het OGS heeft geleid is momenteel niet meer actief. 

 

OPSIC is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van partners uit Denemarken, Israël, Italië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zweden. De samenwerking is gecoördineerd door het Reference Centre for Psychosocial Support van het internationale Rode Kruis

Status
afgerond
Beginjaar
2013
Eindjaar
2016

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Michel Dückers

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op