Rouw na euthanasie of zelfdoding wegens psychische aandoeningen

Onderzoek naar de rouwsymptomen en -ervaringen van nabestaanden

In 2020 stierven in Nederland 1035 mensen door zelfdoding als gevolg van een psychische stoornis
In 2021 stierven in Nederland 115 mensen door euthanasie vanwege een psychische stoornis

In 2022 deden onderzoekers van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit voor Humanistiek onderzoek naar rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen. Het is voor het eerst dat het rouwproces van partners van psychiatrische patiënten die overleden door zelfdoding of euthanasie, in kaart is gebracht.

Er werden diepte-interviews met 27 nabestaanden gedaan en vragenlijsten afgenomen. Nabestaanden na euthanasie blijken minder ernstige rouwsymptomen en rouwervaringen te hebben dan nabestaanden na zelfdoding. Dit komt omdat 

  • ze goed afscheid kunnen nemen  
  • er geen lijden rond het sterven is 
  • er professionele steun aanwezig is 

Meer begrip voor euthanasie vanuit omgeving 

Nabestaanden na suïcide ervaren beperkt begrip van anderen voor het lijden van hun overleden partners. Anderen vragen zich bijvoorbeeld af of de suïcide niet had kunnen worden voorkomen. Terwijl de naaste omgeving vaak niet weet dat iemand met psychische problemen kampt.  

Bij nabestaanden na euthanasie blijkt dit anders. Het feit dat een euthanasieverzoek van de partner wordt ingewilligd, helpt anderen te begrijpen dat het lijden ondraaglijk en uitzichtloos is. Afscheid nemen, betrokkenheid bij de dood en sociale omgeving vormen omstandigheden die op betekenisgeving na verlies van invloed kunnen zijn.  

Nabestaanden hopen dat artsen vaker bereid zullen zijn om serieus in te gaan op euthanasieverzoeken wegens psychisch lijden. Uit eerder onderzoek blijkt dat 16% van mensen van wie het verzoek om euthanasie vanwege psychische aandoeningen wordt afgewezen, daarna uit het leven stapt.

"Als de zorg goed is en de opties liggen op tafel, en iemand kiest dan toch om niet meer te willen leven, ja dan liever op humane wijze natuurlijk, door middel van bijvoorbeeld euthanasie... maar die opties moeten er zijn."

Nabestaande na zelfdoding

Denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten helpt en kan 24/7 anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Status

Status
afgerond

Eindjaar

Eindjaar
2022

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Neem direct contact op

Neem direct contact op