Herdenken, rituelen en verwerking

Promotieonderzoek Bertine Mitima

Wat is de impact van herdenken op een individu? Voor wie en onder welke omstandigheden kan herdenken bijdragen aan het omgaan met oorlogservaringen en verlies?

Deze vragen komen aan bod in het promotieonderzoek van Bertine Mitima naar herdenken, rituelen en verwerking. Op 13 oktober 2023 verdedigde zij haar proefschrift Together in silence. Commemoration, rituals, and coping with war experiences and loss aan de Universiteit Utrecht. Voorafgaand aan de verdediging vond het symposium Herdenken in de toekomst plaats.

Over het promotieonderzoek

Door middel van een internationale literatuurstudie, interviews, en een quasi experimentele studie deed zij onderzoek naar de impact van grootschalige collectieve herdenkingen. Kinderen en jongeren (10-18 jaar), oorlogsgetroffenen en mensen met PTSS-klachten als gevolg van oorlogservaringen, zijn doelgroepen die in dit onderzoek specifieke aandacht krijgen.

Omgaan met verlies na pandemie

Daarnaast richtte het onderzoek zich op begrafenissen, rouwrituelen en rouwreacties. In een longitudinale studie werd gekeken of een positieve evaluatie van de begrafenis van een dierbare en het uitvoeren van rouwrituelen, samenhangt met minder heftige en ernstige rouwreacties. Ook keek Mitima naar de gevolgen van restricties rondom begrafenissen en rituelen tijdens de COVID-19 pandemie voor het omgaan met het verlies van een dierbare.

Beluister het interview met Bertine bij De Nacht van NTR over de kracht van herdenken.

Promotoren
Prof. Dr. Paul Boelen, Prof. Dr. Trudy Mooren.

Status

Status
afgerond

Eindjaar

Eindjaar
2023

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Bertine Mitima

Neem direct contact op

Neem direct contact op