Rampenspirit

Handreiking voor geestelijk verzorgers bij begeleiding zingeving aan getroffenen

Religie en levensovertuiging kunnen getroffenen houvast bieden in de verstoorde wereld na een ramp of crisis. Als geestelijk verzorger heeft u daarom een unieke rol in de opvang en nazorg. De Rampenspirit ondersteunt u bij de voorbereiding op en de hulpverlening tijdens en na een ramp of crisis.

Als geestelijk verzorger weet u als geen ander te reflecteren op ethische, existentiële, levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Mensen kunnen in crisissituaties te maken krijgen met vragen op deze vlakken. Met behulp van spiritualiteit en zingeving lukt het vaak om antwoorden te vinden op vragen.

 

Voor welke geestelijk verzorgers is de Rampenspirit?

De Rampenspirit is bruikbaar voor geestelijk verzorgers met uiteenlopende achtergronden in religie en levensovertuiging. De handreiking en de bijbehorende quicklist en checklist zijn bedoeld voor:

 • geestelijk leiders of voorgangers
 • professionele geestelijk verzorgers in een instelling
 • geestelijk verzorgers die vrijwilligers kunnen inzetten en begeleiden

 

Waaruit bestaat de Rampenspirit?

De handreiking Rampenspirit bevat informatie over onderwerpen waarmee u als geestelijk verzorger te maken kunt krijgen bij rampen en crises:

 • rollen en taken
 • werkwijzen
 • benaderingen
 • competenties
 • bronnen
 • inzetten van vrijwilligers
 • samenwerken met gemeenten en veiligheidsregio’s
 • zorg voor getroffen hulpverleners, collega’s en uzelf


Naast de handreiking Rampenspirit kunt u gebruikmaken van de quicklist Rampenspirit: een overzicht van alle tips uit de handreiking. Ook is er een checklist Rampenspirit: een afvinklijst om na te gaan hoe goed u bent voorbereid op een toekomstige ramp of crisis.  

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Kaft Rampenspirit

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking

Uitgever

Uitgever

Hooiberg Haasbeek

ISBN

ISBN
978-90-78273-08-0