Samen slimmer, samen sterker!

Handreiking die betrokkenen in de nafase van rampen ondersteunt

Een ramp begint plotseling, maar stopt niet als het gevaar geweken is. We noemen dat de ramp na de ramp. Binnen belangenverenigingen en lotgenotengroepen vinden getroffenen van een ramp erkenning voor hun problemen en antwoord op allerlei praktische vragen. Deze handreiking ondersteunt u bij het starten, draaiende houden en afbouwen zo’n organisatie.

Na een ramp begint een groepje mensen vanuit betrokkenheid vaak gewoon met activiteiten die in hun ogen moeten gebeuren. Maar de ervaring van bestaande organisaties leert dat het verstandig is om bij de start een aantal zaken goed te regelen. Als de doelstellingen na verloop van tijd bereikt zijn, kan het goed zijn om de organisatie op te heffen. Hiermee is het kringetje rond: doelstellingen kunnen bereikt worden als ze bij de start van de organisatie bepaald zijn. 

 

Wat vindt u in de handreiking?

In de handreiking is aandacht besteed aan verschillende onderwerpen waarmee een organisatie voor getroffenen van rampen te maken kan krijgen:

  • de verschillen tussen een belangenvereniging en een lotgenotengroep
  • aandachtspunten wanneer u kiest voor een combinatie van beide
  • positieve en negatieve ervaringen met het opzetten, in stand houden en afbouwen van een organisatie
  • een werkboek dat u als leidraad kunt gebruiken bij het opzetten, in stand houden en afbouwen van uw organisatie
  • ervaringen van deskundigen van een lokale overheid en een koepelorganisatie
  • kennis uit literatuuronderzoek over zogenoemde zelforganisaties
  • informatie over onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor uw organisatie
  • aanbevelingen voor overheden en instanties

Met dank aan

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt met financiering van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Kaft Samen slimmer, samen sterker

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking

ISBN

ISBN
978-90-78273-03-5