Header afbeelding

Onze werkwijze

Ondertitel

Het diagnostisch onderzoek

Wat is er nodig voor een diagnostisch onderzoek of een second opinion bij het ARQ Diagnostisch Centrum? Lees over de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na het onderzoek. 

Doorgaans duurt een diagnostisch onderzoek een dag. Ons team van specialisten bespreekt de uitkomst van het onderzoek met de patiënt en de naaste aan het einde van de dag. Hierna ontvangt de patiënt de uitslag. Om goed te kunnen beoordelen waar de problemen liggen en welke onderzoeken wij kunnen doen, hebben we alle gegevens van eerdere behandelingen en onderzoeken (zowel psychiatrisch als somatisch) nodig. We vragen de patiënt en de verwijzer om dit bij de aanmelding mee te sturen. Hoe sneller we alles hebben, hoe sneller wij het onderzoek kunnen inplannen, uitvoeren en afronden.

Voorafgaand aan het onderzoek

Na aanmelding door de verwijzer ontvangt de patiënt een link met vragenlijsten op zijn/haar persoonlijke mailadres. Deze vragenlijsten kunnen digitaal worden ingevuld. Na het invullen krijgt het secretariaat een bericht en neemt zij contact op met de patiënt en zijn/haar naaste voor het maken van een afspraak. We vragen de patiënt om een naaste mee te nemen naar de afspraak. De bevestiging van de afspraak wordt per mail aan de patiënt en aan de verwijzer gestuurd.

Op de dag van het onderzoek

De patiënt en zijn/haar naaste worden ontvangen door een secretaresse die een korte uitleg geeft over de dag. Meteen daarna gaat de patiënt in gesprek met de eerste onderzoeker. Deze stelt vragen over ervaren problemen en over eventuele schokkende gebeurtenissen die de patiënt heeft meegemaakt. Afhankelijk van de antwoorden in dit gesprek neemt de onderzoeker gevalideerde diagnostische tests af. Na dit gesprek is er een korte pauze en serveren wij een lunch. Hierna gaat de patiënt samen met de naaste in gesprek met de tweede onderzoeker. Deze gaat dieper in op wat er in de ochtend is besproken met de eerste onderzoeker. Na dit gesprek volgt een korte pauze, zodat de eerste en tweede onderzoeker met elkaar kunnen overleggen om tot een goed advies te komen. De eerste onderzoeker bespreekt dit advies met de patiënt.

Na de dag van het onderzoek

De onderzoekers maken een verslag van hun bevindingen en advies. De patiënt ontvangt dit per mail en kan feitelijke onjuistheden corrigeren. Het definitieve verslag sturen wij naar de patiënt. Als hij/zij hiervoor toestemming geeft, sturen wij het ook naar de behandelaar. Hiermee is het diagnostisch onderzoek of de second opinion afgesloten.

Een trauma heb je nooit alleen

Wij vinden het belangrijk om familie en andere mensen die dichtbij staan bij het onderzoek en de behandeling te betrekken. Immers, een trauma heb je nooit alleen. Veel mensen vinden het lastig om met familie en vrienden te praten over psychiatrische problemen. We houden rekening met de diversiteit in achtergrond van de mensen die bij ons komen voor behandeling.

Locatie

Het onderzoek vindt in principe plaats op onze locatie in Diemen, maar een online onderzoek is ook mogelijk. 

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u diagnostiek aanvragen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Locatie

Locatie
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Online

Aanbieder