Narratieve Exposure Therapie voor kinderen (KIDNET)

1-daagse opleiding voor het leren toepassen van KIDNET als behandelvorm

Bij KIDNET worden traumatische ervaringen van het kind (of de adolescent) geïntegreerd met mooie gebeurtenissen aan de hand van imaginaire en narratieve exposure. KIDNET is de kindervariant van de Narratieve Exposure Therapie (NET). In de opleiding leert de deelnemer KIDNET als behandelvorm toe te passen. 

Bij KIDNET legt het kind samen met de therapeut een levenslijn neer. De levenslijn bestaat uit bloemen (mooie en fijne gebeurtenissen) en stenen (traumatische gebeurtenissen). Vervolgens bespreekt het kind samen met de therapeut in detail en in chronologische volgorde, al deze belangrijke gebeurtenissen uit zijn of haar leven. Het doel is om de veelal gefragmenteerde verslagen van de traumatische ervaringen om te zetten in een samenhangende levensgeschiedenis. In deze kindvriendelijke versie van de narratieve exposure therapie zijn diverse creatieve elementen opgenomen.

Wanneer het kind vertelt over de traumatische stresservaringen, vraagt de therapeut uitvoerig naar emoties, cognities, zintuigelijke informatie en fysiologische reacties in het verleden en ook in het heden. Van elke gebeurtenis wordt een verslag geschreven. Aan het einde van de therapie krijgt het kind op papier het levensverhaal mee.

In de KIDNET-opleiding leert de deelnemer:

 • de theoretisch onderbouwing en rationale van de KIDNET
 • vaardigheden voor het toepassen van de KIDNET
 • over de therapeutische relatie met gevluchte kinderen en kinderen waarbij sprake is van cumulatieve traumatisering.

Tijdens de opleidingsdag  wordt geoefend met psycho-educatie, het leggen van de levenslijn en narratieve exposure bij kinderen. Er wordt ingegaan op de betrokkenheid van ouders en specifieke aandachtspunten in het werken met kinderen.

Wie kan de KIDNET-opleiding volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer de NET-opleiding heeft afgerond.

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

 • NVvP 
 • FGzPt 
 • NIP 
 • VSR 
 • VGCt 
 • VEN 
 • NVP 

Locatie

Locatie
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Kosten

Kosten

€ 325,-

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,- administratiekosten.

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org