KIDNET: Narratieve Exposure Therapie voor kinderen

Levenslijn met alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van het kind

KIDNET is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze individuele behandeling is een variant van Narratieve Exposure Therapie. Er wordt een levenslijn gelegd, daarna worden alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van het kind besproken. Zowel de mooie als nare gebeurtenissen komen daarbij aan bod.

Voor wie is KIDNET? 

KIDNET kan worden ingezet bij kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen moeten immers oud genoeg zijn om hun gedachten en gevoelens goed onder woorden te kunnen brengen. De behandeling is met name effectief bij kinderen die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, omdat de gehele levensloop van het kind wordt uitgetekend en besproken.

Wat houdt KIDNET in? 

De levenslijn leggen 

Tijdens de eerste afspraak legt de behandelaar uit hoe KIDNET werkt. Daarna leggen de behandelaar en het kind een touw of lint op de grond, dit is de levenslijn. De levenslijn begint bij de geboorte en eindigt bij het heden. Vervolgens worden er op chronologische volgorde symbolen langs de levenslijn gelegd. Stenen symboliseren nare gebeurtenissen, (kunst)bloemen symboliseren mooie momenten. Kaarsen staan symbool voor momenten van rouw en stokjes voor momenten van geweld. Als de levenslijn af is, wordt er een foto of tekening van gemaakt. 

De levenslijn bespreken 

In de volgende sessies bespreken de behandelaar en het kind de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van het kind. De traumatische gebeurtenissen worden besproken door middel van narratieve exposure. Dat betekent dat het kind de herinneringen weer ophaalt die bij de traumatische gebeurtenis horen. De gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties van toen worden in verband gebracht met hoe het kind nu denkt en zich voelt en gedraagt. De behandelaar maakt van elke sessie een kort verslag. Aan het einde van de behandeling wordt het gehele verslag voorgelezen aan het kind en diens ouders/verzorgers. Het doel is om de veelal gefragmenteerde verslagen van traumatische ervaringen om te zetten in een samenhangende levensgeschiedenis. 

Wat is het effect van KIDNET? 

Onder volwassenen is al veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Narratieve Exposure Therapie (NET). Bij patiënten die deze vorm van behandeling hebben gehad, nemen de posttraumatische stressklachten duidelijk af. Herinneringen verliezen hun emotionele lading en worden minder indringend. Naar aanleiding daarvan is er een aangepaste versie van deze methodiek voor kinderen ontwikkeld (KIDNET). De werkzaamheid van KIDNET wordt momenteel onderzocht, maar de eerste aanwijzingen lijken veelbelovend.

Hoelang duurt KIDNET? 

Meestal zijn er 6 tot 9 afspraken van een uur nodig voor KIDNET. In 1-2 sessies wordt de levenslijn gelegd. In de overige afspraken worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van het kind besproken.

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder