22 resultaten
Educatie
De PSH-training is er voor iedereen die een rol vervult in de psychosociale ondersteuning aan getroffenen van rampen, crises of incidenten
Overig
Educatie
Psychologische en theologische verdieping verbonden met de beroepspraktijk
Overig
Educatie
2 days online training course for international mental health professionals who want to know more about the nature of this treatment
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van BEPP als behandelvorm
Overig
Educatie
2-daagse opleiding voor het vergroten van de slagingskans van psychotherapie met cultureel diverse patiënten
Educatie
1-daagse opleiding over moral injury: zorg voor mensen die moreel verwondende ervaringen hebben meegemaakt
Overig
Educatie
2-daagse opleiding voor diagnostiek en behandeling van traumatische rouw
Overig
Educatie
1-daagse opleiding voor het leren toepassen van KIDNET als behandelvorm
Overig
Educatie
1-daagse opleiding voor het leren afnemen van de CAPS-5: een gestructureerd klinisch interview voor het vaststellen van PTSS
Overig
Educatie
Introductie van 3,5 dag voor iedereen die meer wil weten over psychotrauma en PTSS
Overig
Educatie
1-daagse verdiepingstraining voor de opvang van een groep collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
Overig
Educatie
Leren afnemen van interview voor het vaststellen van PTSS
Overig
Educatie
2,5-daagse opleiding voor het leren toepassen van de 7ROSES empowerment methodiek
Educatie
Voor professionals die tijdens hun werk te maken kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag
Overig
Educatie
Professionele opvang en nazorg na een ingrijpende gebeurtenis op het werk helpt collega's sneller herstellen
Overig
Educatie
Grip krijgen op gevoelens van zorg, ongeduld en irritatie – ten aanzien van jezelf en van anderen
Overig
Educatie
Voor professionals die voortdurend betrokken zijn bij het lijden van de mensen met wie zij werken
Educatie
1-daagse verdiepingstraining over de invloed van schuld en schaamte in de verwerking van schokkende gebeurtenissen
Overig
Educatie
5-daagse opleiding voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van volwassenen met psychotrauma gerelateerde klachten of stoornissen
Overig
Educatie
Workshop met e-learning voor het tijdig signaleren van psychische klachten bij vluchtelingen en asielzoekers