ZonMw financiert ARQ-onderzoek intensiveren behandeling PTSS

Vergelijking van intensieve en reguliere traumagerichte therapie

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een belastende aandoening voor patiënten en hun familieleden. Een effectieve en snelle behandeling is daarom belangrijk. Volgens de richtlijn moet PTSS behandeld worden met wekelijkse traumagerichte therapie. Wanneer dat onvoldoende effect heeft, wordt intensieve traumagerichte behandeling aangeraden. Daarbij vinden meerdere sessies per week plaats. Intensieve behandeling werkt even goed als reguliere behandeling, maar heeft sneller effect. Zou het dan niet beter zijn om intensieve behandeling meteen in te zetten?

Onderzoekers van ARQ Centrum’45 hebben begin maart jl. bij ZonMw – de Nederlandse financier van onderzoek binnen de zorg – een voorstel ingeleverd voor wetenschappelijk onderzoek om deze vraag te beantwoorden. Het voorstel is opgesteld in samenwerking met collega’s van ARQ IVP, Psy-Zo!, de Politie, de Militaire GGZ, de Erasmus Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Deze week werd bekend dat ZonMw het voorgestelde onderzoeksproject zal financieren.

In het project worden de effectiviteit en doelmatigheid vergeleken van intensieve en reguliere traumagerichte therapie. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, met name door hun beroepsuitoefening, en voor het eerst in behandeling komen voor PTSS. Als blijkt dat intensieve behandeling het meest doelmatig is, kan dit voortaan eerder ingezet worden. Het project begint in september 2023 en gaat vijf en een half jaar duren. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum