Beroep en trauma

Ondertitel

Preventie, ondersteuning, diagnose en behandeling

In sommige beroepen maken mensen tijdens hun werk regelmatig ingrijpende gebeurtenissen mee. Dit doet een beroep op hun veerkracht. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum helpt medewerkers veerkrachtig te blijven. Als het werk toch leidt tot psychische klachten biedt ARQ ondersteuning. We zijn gespecialiseerd in preventie, hoog specialistische diagnostiek en behandeling van beroepsgerelateerde traumaklachten en (complexe) PTSS.

Bij mensen in hoog-risico beroepen is veerkracht van essentieel belang. Een medewerker die veerkrachtig is, kan succesvol functioneren in uiteenlopende omstandigheden. Maar ingrijpende incidenten kunnen onder de huid gaan zitten. Als ze een blijvend negatief effect hebben, kan er sprake zijn van psychische klachten of trauma met gezondheidsproblemen of uitval als gevolg. Dat willen we voorkomen en daarom richten we ons bij ARQ op zowel preventie en ondersteuning als diagnose en behandeling.

Preventie en ondersteuning

Voorkomen is beter dan genezen. Steeds vaker zien we dat organisaties openstaan voor preventie en ondersteuning. ARQ IVP, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, is hier – naast behandeling en begeleiding – in gespecialiseerd en biedt producten die medewerkers helpen hun weerbaarheid te vergroten. Tegelijkertijd helpen we deze organisaties hun beleid zo in te richten dat ze psychische klachten kunnen helpen voorkomen om daarmee hun organisatie weerbaarder te maken. 

Hoe stimuleert u een weerbare organisatie?

  • Maak veerkracht en psychische problematiek bespreekbaar en tot iets gewoons.
  • Erken dat psychische problemen in dit werk risico’s opleveren voor de medewerker zelf, als ook voor collega’s en burgers als het gaat om publieke functies.
  • Organiseer collegiale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen, vooral op praktisch niveau.
  • Bevorder het besef van een eigen verantwoordelijkheid voor de psychische gezondheid en onderstreep dat het soms nodig is daarvoor hulp in te schakelen.

U kunt verschillende activiteiten organiseren om de mentale, fysieke of morele weerbaarheid te vergroten:

  • Regelmatige voorlichting en training over het werken in een hoog-risicoberoep.
  • Het organiseren en beschikbaar hebben van een opgeleid team collegiale opvang (TCO) of bedrijfsopvangteam (BOT).
  • Het organiseren en beschikbaar hebben van een zorglijn in samenwerking met TCO/BOT.
  • Het operationeel hebben van 24/7 ondersteuning.
  • Het trainen van leidinggevenden om zaken rondom incidenten bespreekbaar te maken en te houden en om getroffenen adequaat te monitoren.

Zorg aanvragen voor uw medewerker

Wilt u meer weten over onze preventieve of ondersteunende diensten of deze aanvragen voor uw medewerker? Hier vindt u meer informatie.

Hulp en behandeling bij klachten

Is er sprake van ernstige, langdurige of aanhoudende problematiek? Dan kunnen mensen die vanuit hun beroep (complexe) PTSS hebben opgelopen bij ARQ Centrum'45 terecht voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling. In het behandeltraject wordt aandacht besteed aan de context waarin de psychotraumaklachten zijn ontstaan. We behandelen met oog voor de complexiteit van de problematiek en bieden, waar nodig, aanvullende therapieën en nazorg aan. ARQ Centrum'45 biedt patiënten met beroepsgerelateerde PTSS dit modulaire behandelaanbod

Intake

In de intake bespreken we samen met de patiënt de hulpvraag, klachten, voorgeschiedenis en behandelmogelijkheden. Patiënten worden na de intake of na de startmodule gekoppeld aan een mentor, die het gehele behandeltraject betrokken blijft. Tijdens de intake beoordelen we of ARQ Centrum’45 kan bijdragen aan verwerking of herstel. Vervolgens doen we een behandelvoorstel in een persoonlijk behandelplan. 

Startmodule

Na de intake starten patiënten met een startmodule, onder andere gericht op psycho-educatie. In 5 wekelijkse bijeenkomsten krijgt de patiënt uitleg over PTSS en de behandelmogelijkheden. In de 4e week neemt de patiënt een naaste mee.  

Behandeling

Mogelijke behandelingen zijn: 

We werken vanaf het begin van de behandeling samen met de patiënt en met de mensen om hem of haar heen. Dat zijn bijvoorbeeld de levenspartner, het gezin, de ouders of andere belangrijke naasten. Een trauma heb je namelijk nooit alleen. De omgeving kan helpen bij het herstel. Daarnaast kunnen zij erbij gebaat zijn om zelf ondersteuning te ontvangen. Onze kinderpsychologen kunnen zo nodig ook de kinderen behandelen.

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in direct contact met een van de ARQ-experts.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder