7ROSES empowerment methodiek 

Vergroten van eigen (draag)kracht 

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. De 7ROSES-methodiek is ontwikkeld om te leren omgaan met dagelijkse stressoren na zo'n schokkende gebeurtenis. 7ROSES richt zich in brede zin op het ondersteunen van het herstelproces. Hierbij staat het vergroten van de eigen (draag)kracht centraal. 

7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies, een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces
De methodiek is ontstaan uit een bundeling van specialistische kennis uit acht Europese rehabilitatiecentra voor vluchtelingen met psychosociale problematiek, en is gebaseerd op het theoretisch CHIME framework met haar vijf peilers
Toegesneden op de specifieke doelgroep zijn aan deze peilers Recognition en Safety toegevoegd, waarmee het totaal op zeven uitkwam – wat ten grondslag ligt aan de naam 7ROSES

Het project ‘7ROSES’ had als doel om een interventie te ontwikkelen die kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen en asielzoekers, leert om te gaan met dagelijkse stressoren. Dit project is opgezet met een subsidie van de Europese Unie in samenwerking met acht andere Europese organisaties.  

Sinds 2017 wordt 7ROSES een aantal keer per jaar uitgevoerd binnen de behandelsetting van ARQ Centrum'45. Bij ARQ Academy worden mensen getraind in de methodiek. De door ARQ opgeleide trainers voeren de methodiek vervolgens uit in verschillende settingen met kwetsbare doelgroepen.  

Uitgaan van mogelijkheden en beperkingen 

De methodiek gaat bij uitstek uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. De methodiek helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 7ROSES biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval en klinische symptomen terug te dringen. 

Unieke vrije vorm 

  • De 7ROSES empowerment methodiek is innovatief vanwege haar flexibiliteit, toegankelijkheid, en wetenschappelijke onderbouwing.
  • De methodiek is toepasbaar op verschillende doelgroepen en in verschillende contexten: binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra, deelnemers van diverse herkomst en cultuur, groepsgewijs of individueel, en voor, tijdens of na eventuele behandeling.
  • De frequentie, het aantal sessies en de vorm kunnen vrijgelaten worden. Via een flexibele toolbox van 9 tot 14 mogelijke sessies, plus een introductie- en afsluitende sessie, komen alle 7 CHIME+RS pijlers aan de orde. Per zitting bepalen de deelnemers zelf welke van de 7 pijlers voor hen van belang is op dat moment.
  • De inhoud van de sessies en de frequentie kan worden aangepast aan de mogelijkheden van deelnemers. 
  • Uit onderzoek blijkt dat 7ROSES een effectieve methode is om in te zetten in klinische settingen zoals die van ARQ Centrum'45.  

Scholing  

Op dit moment worden er 7ROSES-trainingen georganiseerd voor professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals basispsycholoog, POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, HBO-verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut, GGZ-agoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist. De methode is geschikt voor verschillende doelgroepen.  

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2016

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Projectleider

Projectleider
Joris Haagen

Opdrachtgever(s)

Aanbieder

Aanbieder

Neem direct contact op

Contactpersoon: Eva Heezemans