Vluchteling en trauma

Ondertitel

Diagnostiek en behandeling bij complexe psychotraumaklachten

Vluchtelingen verlaten hun vaderland vanwege ernstig gevaar, zoals oorlog, vervolging, gevangenschap of marteling. Ook tijdens hun vlucht kunnen ze schokkende gebeurtenissen meemaken. Ten gevolge hiervan kunnen vluchtelingen psychische klachten ontwikkelen, waaronder PTSS-klachten. ARQ Centrum'45 – onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – beschikt over de specialistische kennis, internationale expertise en brede ervaring om vluchtelingen met complexe psychotraumaklachten te diagnosticeren en behandelen.

Vluchtelingen kunnen na het meemaken van schokkende gebeurtenissen last krijgen van psychische klachten. Bijvoorbeeld prikkelbaarheid, herbelevingen, vermijding, schuld- en schaamtegevoelens, depressieve gevoelens, rouwklachten of onverklaarde lichamelijke pijnen. Psychische klachten kunnen zich kort na de schokkende gebeurtenis ontwikkelen of pas later, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe, actuele stress. De psychische klachten kunnen gepaard gaan met problemen in de omgang met naaste familieleden, vrienden en kennissen of op het werk of op school. Bij sommige patiënten is er sprake van verslavingsproblematiek.  

ARQ behandelt statushouders en asielzoekers die langdurig klachten hebben die gerelateerd zijn aan een schokkende gebeurtenis. Ongedocumenteerden die verblijven in regio Amsterdam kunnen ook bij ons terecht; ARQ behandelt patiënten ongeacht hun juridische status. In de behandeling wordt rekening gehouden met de juridische status en culturele context van de patiënt. Voor al onze patiënten geldt dat er, waar nodig, een tolk kan worden ingezet.

Vluchtelingen en asielzoekers 

Als complexe psychotraumaklachten langdurig aanhouden en eerdere traumagerelateerde behandeling onvoldoende effect heeft gehad, dan kunnen vluchtelingen en asielzoekers in aanmerking komen voor traumabehandeling bij ARQ. Ook vluchtelingen die in Nederland een asielaanvraagprocedure hebben lopen, kunnen bij ons in behandeling komen. Het doel van de behandeling bij ARQ is om beter om te leren gaan met traumatische herinneringen en daardoor deelname aan de maatschappij te bevorderen. Dit doen we door middel van individuele therapie, groepstherapie of dagbehandeling. In overleg met de patiënt wordt gekeken welke behandelvorm het meest passend is.  

Slachtoffers seksueel geweld en uitbuiting 

Vluchtelingen kunnen zowel in hun land van herkomst als tijdens hun vlucht slachtoffer worden van mensenhandel, bedreiging of fysieke mishandeling. Vaak maken deze ervaringen deel uit van een reeks aan moeilijke en traumatische gebeurtenissen en omstandigheden. ARQ Centrum’45 biedt hen individuele en/of groepstherapie, zoals schematherapie, traumagerichte therapie of op de persoonlijkheid gerichte psychotherapie. Ook bieden we therapie die gericht is op positieve lichaamsbeleving en intimiteit of op het voorkomen van revictimisatie (herhaald slachtofferschap). 

LHBTQ-vluchtelingen 

Soms worden vluchtelingen slachtoffer van vervolging, uitsluiting of (seksueel) geweld vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie (SOGIE). Dit vaak bovenop andere ervaringen van afwijzing, uitsluiting en discriminatie, in een context waarin hun identiteit op religieuze en culturele taboes stuit. LHBTQ+ vluchtelingen kunnen daardoor psychotraumaklachten ontwikkelen en daarnaast problemen ervaren op het vlak van zelfbeeld, zelfacceptatie, sociale relaties, seksualiteit en/of betekenisgeving.

ARQ Centrum'45 biedt verschillende individuele en groepsbehandelingen voor LHTBQ+ vluchtelingen binnen het team SGU (Seksueel en SOGIE-gerelateerd Geweld en Uitbuiting). Het doel van de behandeling is onder andere het verminderen van traumagerelateerde klachten, voorkomen van hervictimisatie (herhaald slachtofferschap), eigen identiteit helpen accepteren en herstellen van intimiteit. 

Ongedocumenteerden 

ARQ Centrum'45 biedt traumagerichte behandeling aan ongedocumenteerden die verblijven in de regio Amsterdam. Ongedocumenteerden die buiten Amsterdam verblijven kunnen bij ARQ terecht voor intake en advies.  

Het doel van de behandeling bij ARQ is om de psychotraumaklachten te verminderen en de zelfredzaamheid te vergroten. Zo helpen we patiënten om op eigen kracht invulling te geven aan hun toekomst in Nederland of daarbuiten. 

Kind & Gezin 

Vluchtelingen maken soms al op jonge leeftijd schokkende gebeurtenissen mee. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot complexe psychotraumaklachten. Als het niet lukt om deze gebeurtenissen op eigen kracht te verwerken, dan kan professionele hulp nodig zijn. ARQ biedt hoogspecialistische diagnostiek en individuele of gezinsbehandeling voor kinderen en gezinnen.

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u direct in contact met een van de ARQ-experts.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Locatie