Deskundigheidsbevordering Reguliere Zorg

Brug tussen zorg en Indische en Molukse senioren

Stichting Pelita en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld hebben veel kennis over deskundigheidsbevordering, contextgebonden zorg en contextgebonden netwerken. Met deze kennis slaan we de komende jaren een brug tussen de reguliere zorg en Indische en Molukse ouderen.

Kennis over contextgebonden en cultuursensitieve zorg aan Indische en Molukse ouderen moet toegankelijk zijn en zoveel mogelijk toegepast worden binnen de reguliere zorg. Dat is dan ook de doelstelling van dit tweejarige project van Stichting Pelita en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Gedurende het project wordt het huidige aanbod van deskundigheidsbevordering voor zorgmedewerkers over zorg aan Indische en Molukse ouderen in kaart gebracht. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor de ouderen die tot de naoorlogse generaties behoren, die vaak in hun eigen leven de impact voelen van de ingrijpende gebeurtenissen die hun ouders hebben meegemaakt.

Maatwerk voor Indische en Molukse senioren

Aan de hand van gesprekken met betrokkenen (zowel zorgprofessionals als Indische en Molukse ouderen) wordt gekeken of het huidige aanbod volstaat, of dat aanpassing van deze producten of het ontwikkelen van nieuwe producten nodig is. Na het aanpassen en/of opnieuw ontwikkelen van producten en diensten zullen deze verder onder de aandacht gebracht worden bij diverse beroepsgroepen binnen de reguliere zorg.

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2022

Eindjaar

Eindjaar
2023

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Projectleider

Projectleider
Bertine Mitima

Partner(s)

Neem direct contact op