Deskundigheidsbevordering Reguliere Zorg

Brug tussen zorg en Indische en Molukse senioren

Nederland kent naar schatting twee miljoen mensen die op een of andere manier een binding hebben met voormalig Nederlands-Indië. Ouderen uit deze doelgroep die aangewezen zijn op zorg, ervaren soms dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun specifieke historische en culturele achtergronden. Wat weer van invloed kan zijn op de kwaliteit van de zorgverlening.

Stichting Pelita en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld bouwden in de loop der jaren veel kennis op over hoe de zorg beter kan aansluiten bij de behoeften van deze ouderen. Deze kennis wordt in het project ‘Deskundigheidsbevordering’ toegankelijk gemaakt voor zorgverleners in de reguliere zorg, onder andere in de vorm van een videoleerlijn, lezingen en workshops.

Voorafgaand aan dit project werd uitgebreid onderzocht hoe de reguliere zorg beter kan aansluiten op de leefwereld, zorgvragen en -behoeften van Indische en Molukse ouderen. Daaruit bleek dat er behoefte is aan kennis over cultuur, geschiedenis, oorlogsverleden, persoonsgerichte zorg en trauma en dementie, om de kwaliteit van de zorg voor deze ouderen te verbeteren. Een ander essentieel punt dat uit het onderzoek naar voren kwam is het belang van vaardigheden op het gebied van intercultureel communiceren. Lees alle bevindingen in het rapport Jalan Tengah.

Op dit moment voorziet het project ‘Deskundigheidsbevordering reguliere zorg’ in lezingen en workshops op maat over dit onderwerp.

Ontwikkeling videoleerlijn

In het najaar van 2023 wordt een videoleerlijn ontwikkeld. Deze videoreeks bestaat uit tien korte video’s met elk een herkenbare praktijksituatie. Centraal staan steeds de oudere en de zorgverlener. Zo wordt bijvoorbeeld in beeld gebracht wat de relatie is tussen oorlogservaringen in Nederlands-Indië en gezondheidsklachten, het belang van kennis over culturele achtergronden in de communicatie met ouderen en waar de zorgprofessional rekening mee moet houden bij ouderen met dementie. Ook wordt kort uiteengezet over welke (ingrijpende) historische achtergronden de zorgverlener kennis zou moeten hebben. 

Voor wie?

De videoleerlijn is bestemd voor zorgverleners in de eerste lijn, met specifieke aandacht voor het werk van huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en clientondersteuners. Maar ze zijn ook breed inzetbaar in e-learning, trainingen, lezingen en onderwijsprogramma’s voor andere extramurale zorgmedewerkers, mantelzorgers en hulpverleners. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en lancering van de videoleerlijn? Stuur een mail naar b.verloop@arq.org.

 

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2022

Eindjaar

Eindjaar
2023

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Projectleider

Projectleider
Bertine Mitima

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op