Drie Generaties

Onderzoek naar de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog

Oorlogservaringen kunnen generaties lang doorwerken. Maar op welke manier? Welke vormen kan de impact van oorlog aannemen? Bijna tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog interviewen onderzoekers families van oorlogsgetroffenen: ze spreken met de eerste, tweede en derde generatie. Wat betekent het oorlogsverleden voor ze? En hoe werkt dit verleden tot vandaag de dag door?

In het Drie Generaties-onderzoek wordt door middel van literatuurstudie en interviews een antwoord gezocht op de vraag hoe het oorlogsverleden anno 2022 doorwerkt binnen families. De onderzoekers, zowel historici als psychologen, spreken met tien families, met alle drie de generaties, over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog op hun levens vandaag de dag. Het gaat dan om heel diverse ervaringen: vervolging, onderduik en bombardementen in Europa, tot internering en oorlogsgeweld in Zuidoost-Azië.

Praten over trauma en veerkracht

In deze gesprekken met de drie generaties wordt niet alleen stilgestaan bij trauma, maar ook bij veerkracht en de emoties die zij voelen bij deze geschiedenis. De familieleden worden beschouwd als ervaringsdeskundigen, want hun kennis kan ingezet worden voor andere, hedendaagse getroffenen van oorlog en geweld, zoals veteranen of vluchtelingen. Wat vertel je bijvoorbeeld aan je kinderen over de oorlog en wat niet? Hoe hebben deze families dat na de Tweede Wereldoorlog aangepakt?

Over het onderzoek zal een wetenschappelijke publicatie verschijnen. Vervolgens worden de resultaten van dit onderzoek vertaald in een project voor het bredere publiek, om de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog binnen families voor een breed publiek invoelbaar te maken. Het Drie Generaties-onderzoek is een samenwerking van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ Centrum’45.

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2021

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Neem direct contact op

Neem direct contact op