Gezondheidsonderzoek COVID-19

Onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de gezondheid

De coronacrisis raakte ons land als geheel en had invloed op het leven van iedereen. De gevolgen van het virus en de maatregelen vormen mogelijk een bedreiging voor de gezondheid en het geluk dat mensen ervaren. Tijdens de pandemie, maar ook nu nog. Daarom doen we hier onderzoek naar. 

Met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 brengt het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) in kaart wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gezondheid van de bevolking. Het Netwerk GOR bestaat uit de GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, Nivel en ARQ. Het onderzoek heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt in 2025. 

 

Onderzoeksresultaten als input voor beleid en zorgaanbod

Het doel van dit onderzoek is om te zorgen voor goede informatie over de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het geluk van de bevolking. Daarmee adviseert en ondersteunt Netwerk GOR beleidsmakers en professionals bij het maken van beleid. Zo kunnen zij passend aanbod van zorg en ondersteuning opzetten om negatieve gezondheidseffecten te beperken. Ook geven de resultaten inzicht in risico’s en kwetsbaarheden die, ook los van deze crisis, aandacht verdienen. 

 

Dit gezondheidsonderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) heeft ter ondersteuning de volgende documenten opgesteld:

Netwerkkaart jongeren

Geeft inzicht in het netwerk van organisaties die de gevolgen van de coronacrisis op jongeren inperken

Infographic jongerenbeleid

Ter bevordering van mentaal welzijn jongeren  

Status
lopend
Beginjaar
2021
Eindjaar
2025

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Joris Haagen

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op