Revitaliseren in de natuur

Evaluatieonderzoek naar het initiatief ‘Revitaliseren in de natuur’ van Stichting Politie Veteraan

Het politievak is een hoog-risico beroep, waarbij politiemedewerkers geconfronteerd worden met geweld, agressie of leed en daar mentale klachten van kunnen ondervinden. Zowel binnen als buiten de politieorganisatie wordt hier in allerlei verschillende vormen aandacht aan besteed. In 2018 is Stichting Politie Veteraan gestart met het initiatief ‘Revitaliseren in de natuur’. ARQ onderzoekt wat het kader en de randvoorwaarden van dit initiatief zijn, en hoe dit aansluit bij bestaande structuren binnen de politieorganisatie.

Stichting Politie Veteraan is opgezet door politiemensen die in het verleden zelf een ‘mentale blessure’ hebben opgelopen. Met ‘Revitaliseren in de natuur’ biedt de stichting, in samenwerking met Staatsbosbeheer, (oud)politiemedewerkers de mogelijkheid om in een bosrijke omgeving en onder begeleiding te herstellen van PTSS en het re-integratieproces te ondersteunen. Het is een vorm van lotgenotencontact en dagbesteding ineen. 

 

Advies voor re-integreren en revitaliseren bij de politie

Sinds de start in 2018 is het programma 'Revitaliseren in de natuur' nog niet geëvalueerd. Daarom is ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises gestart met een evaluatieonderzoek. Dit doen we door:

  1. het beschrijven van de uitgangspunten, werkwijze en gewenste uitkomsten van het programma ‘Revitaliseren in de natuur’ met behulp van experts en beschikbare literatuur
  2. het evalueren van de mate waarin de uitgangspunten, werkwijze en gewenste uitkomsten in de praktijk gerealiseerd worden met behulp van interviews, focusgroepen en observaties
  3. aanbevelingen over mogelijke knel- en verbeterpunten in de uitgangspunten, werkwijze en gewenste uitkomsten van het programma


Op basis daarvan zullen wij een advies uitbrengen voor het programma, waarin de uitgangspunten, uitvoering en (beoogde) uitkomsten van het initiatief centraal staan.

Status
lopend
Beginjaar
2023

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Charlie Steen

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op