Context Matters

Understanding and Providing Psychosocial Support after Potentially Traumatic Events - Proefschrift M. van Herpen (2022)

Mensen kunnen worden blootgesteld aan een grote verscheidenheid aan potentieel traumatische gebeurtenissen (Potentially Traumatic Events; PTE's). Voorbeelden hiervan zijn een verkeersongeluk of het onverwacht verliezen van een dierbare. Psychosociale ondersteuning dient in een vroeg stadium te worden geboden. Het evalueren van instrumenten voor psychosociale ondersteuning kan helpen om de uitvoering in de praktijk makkelijker te maken. Het doel van dit proefschrift is bij te dragen aan het begrip en psychosociale ondersteuning te bieden in verschillende contexten. De bevindingen zijn gebaseerd op studies met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

In deel één stelt Merel van Herpen vast welke factoren bijdragen aan de veerkrachtige reactie van een persoon na het ervaren van een PTE. Het is tenslotte maar een kleine, significante groep mensen die in het kielzog psychische problemen ontwikkelt. Vervolgens richt ze zich op het onderzoeken van de verschillen en overeenkomsten in optimale psychosociale ondersteuning tussen blootgestelde personen aan een PTE en mensen met een chronische ziekte.

Het tweede deel bevat en evalueert drie verschillende instrumenten voor psychosociale ondersteuning voor zowel de algemene bevolking als voor een specifieke groep; medewerkers van spoorweghulpdiensten. Al met al laat dit proefschrift zien dat individuen verschillende reacties hebben op PTE's en andere behoeften als het gaat om het ontvangen van psychosociale steun.
De bevindingen identificeren centrale thema's, maar onderstrepen ook het belang van contextspecifieke psychosociale ondersteuning na een PTE.


Op hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift is een embargo van toepassing tot 25 november 2023. 

Merel van Herpen omslag proefschrift

Auteur(s)

Auteur(s)
Merel van Herpen

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Publicatie datum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2022

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

ISBN

ISBN
978-94-6419-575-0