Getagd voor het leven

Een onderzoek naar het effect van gefilmd worden bij een incident

Steeds vaker filmen mensen professionals die aan het werk zijn bij een incident. Vervolgens plaatsen ze de beelden op social media zoals Facebook, TikTok, Twitter en Instagram. Welke effecten hebben het filmen en plaatsen van dat beeldmateriaal op professionals? Zijn ze getagd voor het leven?

Uit onderzoek dat plaatsvond bij de politie, middelbare scholen, jeugdbescherming en verschillende Nederlandse overheidsinstanties, blijkt dat de gevolgen van filmen en op social media geplaatst worden groot zijn.

Tijdens het filmen ervaren professionals dreiging en stress, maar ze hebben het meeste last van de verspreiding ervan via internet en social media. Het heeft een verlammend effect op hun professionele handelen en zorgt voor stress en onveiligheid.
 

Hoe kan de organisatie ondersteunen?

Vaak doen organisaties aangifte of proberen ze het beeldmateriaal te verwijderen. Dat is een goed signaal naar de medewerkers dat de organisatie dit niet tolereert. Helaas levert het vaak weinig op, omdat wettelijk onduidelijk is wanneer filmen of materiaal online plaatsen verboden is. Organisaties kunnen de negatieve effecten die professionals ervaren wél op verschillende andere manieren verminderen:

  • erkennen dat filmen van professioneel handelen een probleem is
  • bevestigen dat medewerkers juist handelden tijdens de gebeurtenis
  • beleid op social media structureel inbedden in de organisatie
  • negatieve aspecten van social media opnemen in het incidentenbeleid
  • negatieve aspecten van social media tot onderdeel maken van casuïstiek


Met dank aan

Deze publicatie Is tot stand gekomen in opdracht van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Rapport: Getagd voor het leven

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport