Psychodiagnostic assessment with refugees

Studies on the Cultural Formulation Interview and Somatization - Proefschrift Hans Rohlof (2018)

Hoe kunnen we vluchtelingen die kampen met ernstige psychische problemen naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen, adequaat diagnosticeren en effectief behandelen? Psychiater Hans Rohlof onderzocht dit vraagstuk en beschrijft de belangrijkste bevindingen in zijn proefschrift. 

Ggz-professionals vinden het vaak lastig om een goede behandelrelatie op te bouwen met patiënten met een vluchtelingachtergrond. Hoewel vluchtelingen, net als Nederlandse getraumatiseerde patiënten, ontberingen en gruwelen hebben meegemaakt, blijkt het veelal moeilijker goed te achterhalen welke hulp zij verwachten.  

Dit proefschrift gaat over het ontwikkelen van culturele interviews en over de evaluatie van het meest recente interview. Daarnaast wordt de uitdaging van het opbouwen van een goede cliënt-hulpverlener relatie beschreven.

Cultureel interview wordt positief ervaren 

Toepassing van een cultureel interview kan de relatie met een patiënt, zeker met een vluchteling, positief beïnvloeden. Ook zal het de diagnostiek verbeteren, omdat het interview als positief wordt ervaren qua toepasbaarheid, bruikbaarheid en klinisch nut. Dat heeft ook positief effect op het behandelresultaat, hoewel dit nog niet hard is aangetoond.

Onbegrepen lichamelijke klachten 

Tenslotte is ook aandacht voor somatisering essentieel voor een effectieve behandelrelatie. Als patiënten psychische problemen vertalen via lichamelijke klachten, dan wordt dat somatisering genoemd. Als behandelaar ontkennen dat er een lichamelijke oorzaak is voor pijn of andere somatische symptomen, is contraproductief. Naast psychiatrische behandeling en psychotherapie kan het een mogelijkheid zijn om meer somatisch georiënteerde behandelmodules toe te passen. Bijvoorbeeld psychomotore therapie en fysiotherapie.

Omslag proefschrift Hans Rohlof

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Hans Rohlof

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ISBN

ISBN
978-94-6233-975-0