Psychosociale impact van de aardbevingen in Groningen

Een analyse van beschikbare onderzoeken over psychosociale effecten van de aardbevingen in Groningen

Inwoners van Groningen worden met enige regelmaat opgeschrikt door een aardbeving. De aardbevingen zijn het gevolg van gaswinning in het gebied, die een stapeling van problemen veroorzaakt. Zo zijn er zorgen over de mentale gezondheid en het welzijn van inwoners van het bevingsgebied, en over de mogelijke effecten op volgende generaties. Er is meer duiding nodig van de psychologische impact van de aardbevingsproblematiek en de mogelijke consequenties voor de langere termijn. Dit vormde de aanleiding voor een onderzoek.

De centrale vraag in het onderzoek: wat weten we uit bestaande onderzoeken over psychosociale effecten van de aardbevingen in Groningen? En hoe kunnen we dat duiden vanuit bredere kennis van behoeften en gezondheid beïnvloedende factoren in vergelijkbare situaties? Uit een analyse van 23 beschikbare onderzoeken komt naar voren dat er sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosociale problemen in de regio, gerelateerd aan schade door de gaswinning. Met name mensen die meervoudige schade aan hun huis hebben, rapporteren een slechtere gezondheid en meer psychische klachten.

 

Gaswinningsproblematiek Groningen aanpakken

Het verhelpen van schade krijgt veel aandacht in de aanpak, maar daarbij is er nog weinig aandacht voor de effecten op de mensen. Verbetering zou niet zozeer gezocht moeten worden in nog meer onderzoek, maatregelen of organisaties. Maar vooral in zorgen voor coherentie tussen organisaties die een rol kunnen spelen in het verminderen van risicofactoren voor het ontwikkelen van klachten en het versterken van steunende factoren.

Om die verbinding tot stand te brengen is regie nodig. Het ligt voor de hand daarvoor te kijken naar spelers in de publieke gezondheid, in plaats van spelers die zich alleen met het schadeproces bezighouden. Het lijkt daarbij ook van belang om de aanpak niet te zoeken vanuit bepaalde risicofactoren, maar om een concrete situatie als focus te nemen. In het onderzoeksrapport leest u hier meer over.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Bijzondere Situaties.

Rapport: Bevindingen getroffenen Poldercrash

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport