Kwaliteit van psychosociale hulpverlening

Onderzoek om de kwaliteit van psychosociale hulpverlening meetbaar te maken

Betrokkenheid bij een ramp, ernstig ongeluk of andere ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot psychosociale problemen bij getroffenen. Optimale psychosociale zorg en professionele ondersteuningsdiensten zijn dus van groot belang. Er zijn richtlijnen en andere kennisproducten om optimale psychosociale zorg te bieden. Om gericht te kunnen verbeteren en bijsturen is inzicht nodig in de kwaliteit van het aanbod. Daarmee was de wens voor een kwaliteitsonderzoek geboren. 

Een gebrek aan consensus over wat de 'quality of psychosocial care' (QPC) oftewel kwaliteit van psychosociale hulpverlening precies inhoudt, vormde een probleem binnen het speelveld van psychosociale zorg. Ook ontbrak een eenduidig meetinstrument voor de kwaliteit van deze hulpverlening. Het onderzoek richt zich op beide problemen. 

 

Vragenlijst meet kwaliteit psychosociale hulp 

Het onderzoek heeft een instrument opgeleverd dat de kwaliteit van psychosociale ondersteuning na rampen meet vanuit het perspectief van de getroffene. Professionals die werkzaam zijn in de psychosociale hulpverlening kunnen deze vragenlijst inzetten na een ramp of crisis. Denk aan professionals die deze rol vervullen bij een GGD of veiligheidsregio. Zij kunnen de vragenlijst verspreiden onder getroffenen om een beeld te krijgen van hun ervaring met de psychosociale aspecten van de hulpverlening, en zo uitspraken doen over de geleverde kwaliteit.

 

De vragenlijst is gratis beschikbaar via downloads. U kunt de vragenlijst specificeren op basis van de ramp of crisis waarvoor deze bedoeld is en samen met een antwoordenveloppe toesturen aan getroffenen. 

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, in opdracht van ZonMw en in samenwerking met de GGD Amsterdam

QPC toolkit rapport

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport