BEPPTG: Psychotherapie voor Persisterende en Traumatische Rouw

Individuele behandeling na verlies van een dierbare

BEPPTG is een individuele behandeling die gericht is op de verwerking van het verlies van een dierbare bij persisterende of traumatische rouw. We spreken van traumatische rouw indien nabestaanden naast langdurige rouw ook posttraumatische stress en/of depressieklachten ontwikkelen.

Er kan sprake zijn van een verhoogd risico op persisterende rouwklachten of posttraumatische en/of depressieve klachten. Bijvoorbeeld wanneer: 

 • de patiënt een dierbare heeft verloren onder gewelddadige omstandigheden, zoals oorlog of suïcide
 • het verlies heel onverwacht is 
 • het een verlies van een kind betreft 

Bij traumatisch of acuut verlies van een dierbare kunnen gevoelens heftig zijn en kan de schok nog lang voortduren. Vaak proberen mensen om actief te blijven en niet bij hun gevoelens stil te staan. Maar het onder controle houden van gevoelens kost veel energie. Het is nodig om het verdriet toe te laten en te aanvaarden dat het verlies heeft plaatsgevonden. 

Wat houdt BEPPTG in?

BEPPTG helpt om het traumatische verlies emotioneel te verwerken. De verlieservaring krijgt een plaats in de eigen levensgeschiedenis. Daarnaast draagt BEPPTG bij aan het verminderen van klachten, zoals schuldgevoelens, intens verdriet en boosheid. De behandeling bestaat uit vier onderdelen die achtereenvolgens aan bod komen.

Informatie en motivatie

De eerste sessie vragen we de patiënt om een belangrijke naaste mee te nemen. De behandelaar legt uit hoe de therapie werkt en hoe de klachten van de patiënt door deze therapie zullen verminderen.

Rouwgerichte exposure 

Tijdens de volgende sessies wordt er over de verlieservaring gesproken. Daarbij worden alle herinneringen die er zijn aan de details van het verlies weer opgehaald. De patiënt praat over gevoelens en gedachten en wat dit doet met diens emoties en lichaam. Eerst activeert dit de herinneringen. Maar langzamerhand zullen de klachten die bij deze herinneringen horen, verminderen. Op deze manier overwint de patiënt samen met de behandelaar de angsten die met deze herinneringen gepaard gaan. De patiënt is in deze sessies bezig met verwerking.

Daarnaast worden er herinneringen opgehaald aan het leven van en de relatie met de dierbare die is overleden. De patiënt wordt tevens gevraagd om memorabilia mee te nemen. Memorabilia zijn voorwerpen die de patiënt doen denken aan hun dierbare, zoals kledingstukken, muziekstukken of foto’s. Deze voorwerpen brengen het gevoel van toen dichtbij. Tot slot kan de patiënt gevraagd worden om plekken te bezoeken die doen denken aan het overlijden en vaak worden vermeden. 

Symbolische interacties

Zijn er na de exposure nog belemmerende emoties en gedachten? Dan kunnen symbolische interacties worden toegepast. Hiermee kunnen deze emoties of gedachtes aan de overledene worden geuit.

 • Een schrijfopdracht voor thuis is een hulpmiddel om extreme emoties naar de oppervlakte te krijgen. Daarnaast kan het voor de patiënt prettig zijn om buiten de sessies actief met de therapie bezig te zijn. 
 • Een imaginair gesprek kan behulpzaam zijn als er geen afscheid heeft kunnen plaatsvinden of als er sterke schuldgevoelens zijn. 
 • Een ritueel is een symbolische manier om:
  • zich op een nieuwe manier te verhouden tot de overledene 
  • gevoelens en gedachten over het verlies uit te drukken 
  • een nieuwe start te maken in het leven 

Betekenisverlening en activering 

BEPPTG biedt veel ruimte om betekenis te geven aan wat er is gebeurd en wat de patiënt ervan kan leren. Thema’s die in dit deel van de behandeling aan de orde kunnen komen zijn veiligheid, vertrouwen, controle, eigenwaarde, intimiteit en hechting. Ook staan we stil bij het oppakken van activiteiten en het vormgeven van de toekomst zonder de overleden dierbare. 

Wat is het effect van BEPPTG? 

De onderdelen waaruit BEPPTG is opgebouwd zijn aangetoond effectief bij de behandeling van persisterende-rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis en/of depressie. Op Psychotraumanet vindt u meer (wetenschappelijke) informatie over traumatische rouw en BEPPTG.

Hoelang duurt BEPPTG?

Eén sessie duurt 45 tot 60 minuten. De gehele behandeling bestaat uit ongeveer 16 sessies in totaal. Na een sessie kan de patiënt een paar dagen meer last hebben van de herinneringen die tijdens de behandeling zijn besproken. Dat is een teken van verwerking. De behandelaar geeft aan wat de patiënt kan doen om zo goed mogelijk met deze reacties om te gaan. 

Meer weten? Op deze pagina vindt u meer informatie over Rouw en trauma.

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Opleiding volgen?

Wilt u zelf leren hoe u BEPPTG kunt toepassen? Bekijk hier de 2-daagse BEPPTG/Traumatische Rouw-opleiding van ARQ Academy.

Locatie

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder