Imaginaire Exposure (IE)

Verwerking van de traumatische ervaring(en) door exposure

Bij imaginaire exposure wordt de patiënt onder begeleiding geconfronteerd met de traumatische ervaringen. De kern van imaginaire exposure is het doorbreken van de angstgedachtes en de vermijding.

Deze behandeling bestaat uit een combinatie van imaginaire exposure en exposure in vivo. De patiënt gaat in gedachten (‘imaginair’) terug naar pijnlijke momenten en vertelt daarover in detail. Daarnaast wordt de patiënt geconfronteerd met wat er vermeden wordt, bijvoorbeeld geuren, voorwerpen en plekken die herinneringen oproepen (‘in vivo’).  
 

Voor wie is imaginaire exposure? 

Patiënten kunnen in aanmerking komen voor imaginaire exposure als zij voldoen aan deze criteria: 

  • Er is sprake van PTSS. Het oproepen van herinneringen roept met name angst op en bijvoorbeeld niet zozeer verdriet na verlies of verwaarlozing. 
  • Herbelevingen zijn intrusief (indringend) en niet zozeer herinneringen waarover gepiekerd wordt. 
     

Wat houdt imaginaire exposure in? 

In de eerste sessie informeren we de patiënt uitgebreid over de behandeling. We werken zorgvuldig aan een goede motivatie en maken een sessieplanning.  

De overige sessies staan in het teken van imaginaire exposure en/of exposure in vivo. De patiënt vertelt in detail over de traumatische gebeurtenis en praat daarbij in de tegenwoordige tijd. Vaak beginnen we met de meest beladen traumatische herinneringen. Tijdens de sessies geeft de patiënt aan hoeveel angst er wordt ervaren op een schaal van 0-100, waarbij 0 voor een ontspannen gevoel staat en 100 voor extreme angst.  

Ook thuis wordt de patiënt herhaaldelijk blootgesteld aan de herinneringen aan de traumatische gebeurtenis. Van elke sessie wordt een geluidsopname gemaakt die de patiënt thuis meerdere keren terugluistert. De patiënt registreert de angst voor, tijdens en na het beluisteren van de geluidsopnamen. Daarnaast gaat de patiënt thuis aan de slag met het uitvoeren van exposure in vivo-opdrachten.   
 

Hoelang duurt imaginaire exposure? 

Een sessie duurt 90 minuten en vindt minimaal 1 keer per week plaats, voor minimaal 10 weken achtereenvolgend. Soms kan er worden opgehoogd naar meermaals per week. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, verschilt per patiënt. Dit hangt af van de complexiteit van de problematiek en de hoeveelheid traumatische gebeurtenissen die de patiënt heeft meegemaakt. Na 16 sessies vindt er een evaluatie plaats.   

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder