Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT) is een individuele, bewezen effectieve behandeling. De therapievorm is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en last hebben van traumagerelateerde klachten. Het doel van de behandeling is om de traumaklachten te verminderen.

Voor wie is Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie? 

De behandeling is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Ook de ouders of verzorgers worden bij de behandeling betrokken. Hoe ingewikkeld en snel de inhoud van de behandeling wordt aangeboden, is afhankelijk van wat een kind snapt. 

Wat houdt Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie in? 

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie is een behandeling die bestaat uit verschillende onderdelen: 

  • psycho-educatie: uitleg over het trauma en de effecten daarvan op het dagelijks leven 
  • oefenen met emoties en emotieregulatie (welke emoties zijn er, hoe en waar voel je die, en hoe ga je daar goed mee om?) 
  • cognitieve coping: uitleg over en oefenen met hoe je gedachten (cognities) je gedrag beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van het 4G-schema. Het 4G-schema wordt gebruikt om te achterhalen waar gedrag vandaan komt en hoe een Gebeurtenis, je Gevoel, Gedachten en tot slot je Gedrag beïnvloedt.   
  • traumaverhaal: wat is er gebeurd en wat dacht, voelde en deed het kind toen? 
  • ontspanningsoefeningen 
  • ouders leren vaardigheden om hun kind goed te kunnen begeleiden 

In de eerste fase van de therapie leren kinderen vaardigheden, zoals het herkennen en reguleren van hun emoties en hoe ze kunnen ontspannen wanneer de spanning oploopt. Daarna wordt het traumaverhaal geschreven. Dit verhaal wordt aan het einde van de behandeling gedeeld met de ouder(s). Naast individuele sessies voor het kind zijn er ook ouder-kindsessies. Ouders leren hierin hoe zij met hun kind kunnen praten over wat er gebeurd is. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge ouder-kindrelatie. 

TG-CGT kan zowel in gespreks- als schrijftherapie worden ingezet. Bij schrijftherapie schrijven kinderen over wie ze zijn, wat ze hebben meegemaakt en wat ze daarbij voelen en denken.  

Wat is het effect van Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie? 

Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Cohen, Mannarino en Deblinger. Uit de eerste Nederlandse onderzoeken blijkt dat dit behandelprogramma effectief is bij Nederlandse kinderen en jongeren. Op dit moment wordt TG-CGT door het National Institute of Clinical Excellence beschouwd als de beste vorm van behandeling voor traumaklachten bij kinderen en jongeren (NICE, 2018). 

Hoelang duurt Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie? 

TG-CGT vindt doorgaans één keer per week plaats. Gemiddeld zijn er in totaal tussen de 12 en 16 sessies nodig. De behandeltijd kan langer duren als er sprake is van langdurige traumatisering in de kindertijd, zoals bij seksueel misbruik of kindermishandeling.  

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder