Individuele opvang

Psychische zorg voor medewerkers na een ingrijpend incident

Medewerkers die iets ingrijpends meemaken op het werk herstellen vaak op eigen kracht. Maar soms blijven deze gebeurtenissen doorwerken. ARQ biedt opvang en nazorg direct na een ingrijpende situatie of als uw medewerker er last van blijft houden. Onze opvangers zijn actief in heel Nederland. 

Stressreacties na een schokkende gebeurtenis zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Ze zijn nodig voor de verwerking. Als uw medewerker last blijft houden, biedt ARQ IVP in overleg de vorm van opvang die het meest passend is. Want elke situatie is anders. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Acute opvang ter plaatse als de situatie hierom vraagt
  • Tussen de 1 en 5 gesprekken in de praktijk van een ervaren opvangtherapeut of psycholoog in de buurt. Vaak is dat voldoende. Als blijkt dat er meer nodig is, verwijzen we snel.

Uitleg en praktische tips

Bij de opvang van een medewerker staan we stil bij wat er is gebeurd. Er is aandacht voor de ontstane stressreacties. We geven uitleg en praktische tips die helpen om de situatie te verwerken. Zo weten uw medewerkers wat ze kunnen doen om zich snel beter te voelen.

Versterken weerbaarheid

Praten over een ingrijpende gebeurtenis helpt. Een opvanggesprek biedt structuur en houvast. Het versterkt de weerbaarheid en helpt bij de verwerking. Het helpt uw medewerkers de draad weer op te pakken.

Voor wie?

U kunt bij ons terecht voor opvang van uw medewerker in de volgende gevallen:

  • Na een ingrijpend incident op het werk tot maximaal 4-6 weken erna.
  • Na een ingrijpend incident in de privésfeer waar uw medewerker last van heeft in het werk. U bent in dit geval als werkgever bereid de gesprekken te bekostigen.

Neem direct contact op

We zijn 24/7 bereikbaar

Kan uw medewerker een ingrijpende gebeurtenis niet goed verwerken? Neem dan contact met ons op voor advies of ondersteuning. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Tijdens kantooruren: 020 840 76 20

Buiten kantooruren: 088 330 51 12

Aanbieder

Aanbieder