Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Een basisdocument met standaarden voor het verlenen van psychosociale hulp bij rampen, crises en incidenten

Overstromingen, pandemieën en terroristische aanslagen: het is slechts een greep uit de rampen en crises die Nederland kent. Ook incidenten, zoals ongelukken en overvallen, komen voor. Zulke gebeurtenissen raken alle betrokkenen direct. Met behulp van de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises van ARQ kunt u hen als hulpverlener, overheid of organisatie optimale psychosociale hulp bieden.

  We spreken over psychosociale hulp als we het hebben over alle ondersteuning en zorg die gericht is op het psychisch welzijn en de gezondheid van getroffenen. Het gaat zowel om ondersteuning en zorg in de acute fase van de gebeurtenis als tijdens het herstel in de periode daarna, de nafase. Deze multidisciplinaire richtlijn optimaliseert de psychosociale hulpverlening op verschillende manieren. De richtlijn:

  • is een referentiekader en hulpmiddel 
  • draagt bij aan betere kwaliteit van de psychosociale hulp  
  • bevordert de professionaliteit van de partijen die psychosociale hulp verlenen

    Wat vindt u in deze richtlijn?

    Op basis van actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk bevat deze richtlijn:

    • de gevolgen van schokkende gebeurtenissen voor getroffenen
    • algemene principes voor het verlenen van optimale psychosociale hulp
    • 3 verschillende modellen om de psychosociale hulp vorm te geven
    • procesbomen die helpen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie
    • aanbevelingen voor het verlenen van psychosociale hulp

     

    Wie kunnen deze richtlijn gebruiken?

    Bij de hulp aan getroffenen kunnen veel verschillende partijen een rol spelen. Voor al deze partijen is deze richtlijn relevant. Dit zijn bijvoorbeeld:

    • overheden
    • professionele hulpverleners
    • getrainde vrijwilligers
    • organisaties die verantwoordelijk zijn voor hun medewerkers en cliënten

    Met dank aan

    Deze richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en in samenwerking met verschillende experts.