Wereld van verschil

Een boek voor professionals met aanknopingspunten voor betere nazorg bij rampen en crises

Na een ramp ervaren getroffenen verschillende problemen, zorgen en moeilijkheden, die zij in dit boek delen. Bestuurders, beleidsmakers en andere professionals die met getroffenen van rampen te maken hebben, kunnen lessen trekken uit hun ervaringen om zo de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland op een hoger plan te brengen.  

Deze bundel beschrijft het belang van goede nazorg voor een goede verwerking. De overheid zal het leed van slachtoffers en nabestaanden nooit kunnen wegnemen, maar kan het wel verzachten door hen op een goede manier te benaderen, zich in hen te verplaatsen, een luisterend oor te zijn en waar nodig op praktische wijze hulp te bieden.

 

Rampenbestrijding vanuit de behoeften van getroffenen

Getroffenen verkeren na een ramp in onzekerheid, barsten in woede uit of laten juist het lot op zijn beloop. Professionals zijn vooral bezig met het bestrijden van de ramp en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Dit boek belicht rampen vanuit beide perspectieven en slaat daarmee een brug tussen de wereld van slachtoffers en de wereld van professionals. Het laat zien wat er nu echt bij getroffenen leeft na een ramp en waar zij werkelijk behoefte aan hebben, zodat u kunt onderzoeken of uw benadering als professional in het rampen- en crisisdomein daarbij aansluit.

 

Dit boek is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en is mogelijk gemaakt met financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kaft boek Wereld van verschil

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Boek / handboek

Uitgever

Uitgever

Lecturis

ISBN

ISBN
978-90-78273-04-2