Contact met getroffenen

Handreiking met aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises

Gemeenten zijn vlak na een ramp onwijs actief in het ondersteunen van getroffenen, maar na de herdenking neemt de aandacht vaak snel af. Het reguliere werk roept. En de gemeentelijke nazorg aan getroffenen? Die wordt bij een contactpersoon belegd. In deze handreiking worden contactpersonen voorbereid op en ondersteund bij hun taak.

De functionarissen die als contactpersoon fungeren, zullen zo goed mogelijk informatie verstrekken, behoeften van getroffenen inventariseren en nazorg bieden. Zij vervullen de brugfunctie tussen de gemeente en de getroffenen. Maar vaak zijn zij onvoldoende voorbereid op het langdurende contact met getroffenen. Wat maken getroffenen nu eigenlijk door? Waar hebben zij behoefte aan? Waar moet rekening mee worden gehouden? Welke effecten kunnen deze zaken hebben op het contact tussen de getroffene en de contactpersoon? En wat is de beste manier om daarmee om te gaan? Vragen waar deze handreiking nader op ingaat.

 

Communiceren met getroffenen

Met deze handreiking profiteert u van inzichten, tips, aandachtspunten, ervaringen en bekende valkuilen in het communiceren met getroffenen op het gebied van de:

  • rampverwerking
  • algemene behoeften van de getroffene
  • sociale omgeving
  • professionele omgeving
  • gemeentelijke organisatie
  • directe communicatie
  • balans
     

De aandachtspunten komen voort uit literatuuronderzoek, interviews met gemeentelijke contactpersonen, opleiders en specialisten. Ook zijn ervaringen opgenomen die eerder zijn beschreven in Wereld van verschil. In deze bundel komen getroffenen van rampen en crises aan het woord over hun ervaringen met de overheid.

 

Met dank aan

Deze publicatie is gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Rapport: Contact met getroffenen

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport