35 resultaten
Educatie
De invloed van oorlogs- en geweldservaringen op de laatste levensfase en het stervensproces
Oorlog
Educatie
1-daagse verdiepingstraining over de invloed van schuld en schaamte in de verwerking van schokkende gebeurtenissen
Overig
Educatie
Leren afnemen van interview voor het vaststellen van PTSS
Overig
Educatie
2-days online training for international mental health professionals who want to know more about this treatment
Educatie
Workshop met e-learning voor het tijdig signaleren van psychische klachten bij vluchtelingen en asielzoekers
Educatie
5-daagse opleiding voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychotrauma gerelateerde klachten/stoornissen
Overig
Educatie
Omgaan met geëmotioneerde bezoekers in musea, herinneringscentra en archieven
Oorlog
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van NET als behandelvorm
Overig
Educatie
Psychologische en theologische verdieping verbonden met de beroepspraktijk
Overig
Educatie
1-daagse opleiding voor het leren afnemen van een gestructureerd klinisch interview voor het vaststellen van PTSS
Overig
Educatie
2-daagse opleiding voor diagnostiek en behandeling van traumatische rouw
Overig
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van KIDNET als behandelvorm
Overig
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van BEPP als behandelvorm
Overig
Educatie
1-daagse opleiding over moral injury: zorg voor mensen die moreel verwondende ervaringen hebben meegemaakt
Overig
Educatie
Cursus voor het vergroten van de slagingskans van psychotrauma behandeling bij cultureel diverse patiënten
Educatie
2,5-daagse opleiding voor het leren toepassen van de 7ROSES empowerment methodiek
Educatie
Introductie van 3,5 dag voor iedereen die meer wil weten over psychotrauma en PTSS
Overig
Educatie
Professionele opvang en nazorg na een ingrijpende gebeurtenis op het werk helpt collega's sneller herstellen
Overig
Educatie
1-daagse training voor leidinggevenden die opvang en nazorg bieden aan medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen op werk
Overig
Educatie
1-daagse verdiepingstraining voor de opvang van een groep collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
Overig