35 resultaten
Educatie
5-daagse opleiding voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychotrauma gerelateerde klachten/stoornissen
Overig
Educatie
Omgaan met geëmotioneerde bezoekers in musea, herinneringscentra en archieven
Oorlog
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van NET als behandelvorm
Overig
Educatie
1-daagse opleiding voor het leren afnemen van een gestructureerd klinisch interview voor het vaststellen van PTSS
Overig
Educatie
2-daagse opleiding voor diagnostiek en behandeling van traumatische rouw
Overig
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van KIDNET als behandelvorm
Overig
Educatie
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van BEPP als behandelvorm
Overig
Educatie
1-daagse opleiding over moral injury: zorg voor mensen die moreel verwondende ervaringen hebben meegemaakt
Overig
Educatie
Cursus voor het vergroten van de slagingskans van psychotrauma behandeling bij cultureel diverse patiënten
Educatie
2,5-daagse opleiding voor het leren toepassen van de 7ROSES empowerment methodiek
Educatie
Introductie van 3,5 dag voor iedereen die meer wil weten over psychotrauma en PTSS
Overig
Educatie
1-daagse training voor leidinggevenden die opvang en nazorg bieden aan medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen op werk
Overig
Educatie
1-daagse verdiepingstraining voor de opvang van een groep collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
Overig
Educatie
Voor iedereen die een rol vervult in de psychosociale ondersteuning aan getroffenen van rampen, crises of incidenten
Overig
Educatie
Voor professionals die tijdens hun werk te maken kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag
Overig
Educatie
Hoe blijf je als zorgprofessional zelf in balans bij het inleven in de emoties en zorgen van een ander
Educatie
Grip krijgen op gevoelens van zorg, ongeduld en irritatie – ten aanzien van jezelf en van anderen
Overig
Educatie
Educatie