CAPS-5 niet-big

Leren afnemen van interview voor het vaststellen van PTSS

Opleiding van 1,5 dag voor het leren afnemen van CAPS-5: een gestructureerd klinisch interview voor het vaststellen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

  De Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) is de gouden standaard voor het stellen van de diagnose PTSS. De CAPS-5 is een gestructureerd klinisch interview dat wordt gebruikt om volgens de DSM-5 PTSS vast te stellen. Het instrument bestaat uit een aantal onderdelen en gaat de verschillende criteria af waaraan voldaan moet worden om de diagnose te stellen.

  Uiteindelijk kan op basis van het aantal aanwezige symptomen worden bepaald of er wel of niet voldaan wordt aan een diagnose voor PTSS. De CAPS-5 genereert een diagnose (incl disscociatieve subtype) en een ernstscore. De CAPS-5 dient te worden afgenomen door een gezondheidszorgprofessional met goed begrip van PTSS en PTSS-symptomen volgens de DSM-5.

  In de CAPS opleiding leert de deelnemer:

  • de psychometrische kwaliteiten van de CAPS en de CAPS correct toepassen
  • met behulp van de CAPS betrouwbaar een PTSS-diagnose te stellen
  • met behulp van de CAPS betrouwbaar de ernst van de PTSS te bepalen
  • een verslag te schrijven over de inhoud van de bevindingen

  Wie kan de CAPS niet-big opleiding volgen?

  De CAPS niet-big opleiding kan worden gevolgd door diegenen die in de klinische praktijk of in onderzoek onder supervisie een betrouwbare DSM-5 diagnose voor PTSS moeten kunnen stellen, zoals: onderzoekers in de GGZ, basispsychologen, psychologiestudenten.

  Voorbereiding en literatuur

  Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en literatuur.

  Aanbieder

  Aanbieder

  Contact

  Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op:

  info@academy.arq.org

  020 660 19 70

  Locatie