PTSS en slaapproblemen

1-daagse cursus diagnostiek en behandeling van slaapproblemen bij PTSS voor BIG-geregistreerde traumatherapeuten

Slaapstoornissen komen veelvuldig voor bij mensen met PTSS. Nachtmerries en slapeloosheid zijn het meest bekend. Maar er kunnen ook andere slaapproblemen tegelijkertijd met PTSS optreden, zoals nachtelijke arousals, slaapapneu en rusteloze benen.

Het is van belang om naast het behandelen van de PTSS ook aandacht te besteden aan slaapproblemen, omdat slaapproblemen de PTSS-symptomen mede in stand kunnen houden en daarmee patiënten last blijven houden van de PTSS. Ook worden slaapproblemen vaak gemeld als klacht, waar patiënten vanaf willen. In deze training leer je de veelvoorkomende slaapproblemen bij PTSS goed in kaart te brengen, en vervolgens welke gedragsmatige interventies je kunt toepassen om de slaapproblemen te behandelen.

In de cursus PTSS en slaapproblemen leert de deelnemer:

 • de theoretische kennis over de meest voorkomende slaapproblemen
 • veelvoorkomende slaapproblemen bij PTSS goed in kaart te brengen
 • slaapproblemen te diagnosticeren of door te verwijzen voor meer specialistische diagnostiek
 • slaapproblemen in het behandelplan te integreren
 • gedragsmatige interventies toe te passen om de slaapproblemen te verhelpen

Wie kan de nascholing PTSS en slaapproblemen volgen?

BIG-geregistreerde professionals:

 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychotraumatherapeuten
 • Psychiaters/artsen
 • Verpleegkundig specialisten

Om mee te kunnen doen aan de nascholing is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met gedragsmatige interventies en kennis heeft van psychopathologie en daarom snel aan de slag kan met de geboden lesstof
 • bekend is met het toepassen van een of meerdere trauma-focused therapieën
 • een casusconceptualisatie kan maken voor de behandeling

Huiswerkopdracht

Voorafgaand aan de cursus ontvangt de deelnemer een huiswerkopdracht: het beschrijven van een casus en aan de hand van literatuur hypothesen vormen over de diagnostiek en interventies. Deze huiswerkopdracht is onderdeel van de toetsing. 

Toetsing

Beoordeling van de ingeleverde huiserkopdracht (casus) en beoordeling actieve deelname tijdens de cursus.

Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en literatuur.

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

In aanvraag bij:

 • FGzPt
 • VSR
 • VGCt
 • NVvP

Locatie