Opvang en nazorg ProRail Incidentenbestrijding

Advies voor beleid conform de laatste inzichten rondom opvang en nazorg

Medewerkers van ProRail Incidentenbestrijding kunnen tijdens het werk schokkende gebeurtenissen meemaken. Denk aan een aanrijding met een persoon of auto, agressie van reizigers en omstanders, lekkage van gevaarlijke stoffen of een treinontsporing. Betrokken medewerkers hebben dan opvang en nazorg nodig. ARQ hielp ProRail de balans op te maken: sluit haar beleid aan bij de laatste inzichten rondom opvang en nazorg?

Onderzoekers van ARQ evalueerden het beleid rondom opvang en nazorg bij ProRail Incidentenbestrijding aan de hand van de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. Al geruime tijd is deze richtlijn een belangrijk inhoudelijk fundament voor psychosociale ondersteuning. Steeds meer organisaties in het hoog-risicodomein maken, net als ProRail, de vertaalslag van de richtlijn naar de dagelijkse praktijk. Op basis van de evaluatie van de huidige aanpak voor opvang en nazorg stelde ARQ een adviesnota op. In overleg met ProRail is besloten de adviesnota niet openbaar toegankelijk te maken.

Status

afgerond

Beginjaar

2020

Eindjaar

2021

Projecttype

Advies

Projectleider

Renée Dijkhuis

Neem direct contact op