De psychosociale nasleep van daderschap

Promotieonderzoek Bart Nauta

Massaal geweld heeft in de 20e en 21e eeuw het leven van miljoenen onschuldige mensen gekost. Duizenden daders waren direct of indirect betrokken bij geweld tegen ongewapende burgers. In wetenschappelijk is er opvallend weinig bekend over wat er met daders gebeurt na geweld. Hoe gaan daders om met de misdaden die ze hebben begaan? Hoe re-integreren ze in hun gemeenschappen?

Een systematische verkenning van de psychologische effecten van daderschap voor de dader zelf ontbreekt momenteel in wetenschappelijk onderzoek. Met dit interdisciplinair promotieonderzoek probeert Nauta deze lacune te vullen. Met dit onderzoek hoopt hij bij te dragen aan de kennis over de psychosociale nasleep van daderschap, inclusief psychotrauma bij daders. Deze nieuwe kennis kan mogelijk helpen begrijpen hoe soortgelijke geweldsmisdrijven in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Het promotietraject van Bart Nauta vindt plaats aan de Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Promotoren

Ismee Tames en Jackie June ter Heide

Status

lopend

Beginjaar

2021

Projecttype

Onderzoek

Neem direct contact op